Stichting De Wijkwieg

“Stichting De Wijkwieg is een unieke moeder-kindopvang in Genemuiden, met als doel zoveel mogelijk baby’s een kansrijke start te bieden.”

Let op! Deze partij is aspirant-lid van de coöperatie. Dit houdt in dat zij al wel toegetreden zijn tot ons netwerk maar nog niet voldoen aan alle kwaliteitseisen om cliënten via de coöperatie in zorg te nemen. Nadat de partij blijk heeft gegeven te voldoen aan alle kwaliteitseisen, zal het lidmaatschap omgezet worden en kunnen cliënten bij de coöperatie worden aangemeld.

GA NAAR DE WEBSITE
OVER ONS

Een kindje krijgen heeft een enorme impact op het leven van een moeder. Het zou een onbezorgde tijd moeten zijn. Dat is helaas niet voor iedereen zo.

Niet iedere moeder heeft het juiste netwerk, de middelen of capaciteiten om haar kindje een onbezorgde start te bieden. Hierdoor kan het gebeuren dat kinderen van hun moeder worden gescheiden, met alle problemen én kosten die daarop volgen. De basis van een kansrijke start voor ieder kind is een veilige hechting tussen moeder en kind. Als die basis ontbreekt in het leven van een jong kind, kan het hier levenslang schade van ondervinden. Maar waar kun je naar toe als je het echt even niet meer weet? Wat zijn je opties? Bij wie kun je terecht?

Stichting De Wijkwieg zet zich in voor deze jonge kwetsbare moeders om een uithuisplaatsing te voorkomen. Door een laagdrempelige professionele opvang locatie in Genemuiden te realiseren, wil De Wijkwieg er alles aan doen zoveel mogelijk kinderen niet onnodig van hun moeder te scheiden.

Iedereen is welkom bij Stichting De Wijkwieg, maar er moet wel perspectief zijn om moeder en kind samen een kansrijke toekomst te bieden. De Wijkwieg biedt zorg door professionals. Vrijwilligers helpen bij de dagbesteding en huishoudelijke bezigheden.

Stichting De Wijkwieg heeft 12 moeder-kindkamers, verdeeld over drie fases. Vanaf fase 1 waar 24/7 toezicht aanwezig is, wordt gewerkt naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

WACHTTIJDEN

Aanmeldingstijd

Mensen die nu een intake/ 1e gesprek hebben gehad hebben gemiddeld 0 dagen gewacht.

Leveringstijd

Mensen die nu gestart zijn hebben na intake gemiddeld 0 dagen gewacht.