Zorg via Klaver4you

Cliënten “via klaver4you”

Leden van Klaver4you hebben de mogelijkheid om cliënten aan te melden op naam van de coöperatie, ofwel in zorg te nemen “via Klaver4you”. In deze constructie ontvangen zorgvragers hun zorg bij de zorgaanbieder, waarbij Klaver4you de zorgaanbieder ondersteunt op de achtergrond. Het betreft hier altijd zorg met financieringsvorm Zorg in Natura, waarbij Klaver4you als een hoofdaannemer optreedt.

Om cliënten aan te melden op naam van Klaver4you, dient de zorg (digitaal) toegewezen te worden aan Klaver4you. Ons Servicecentrum zorgt ervoor dat deze informatie afgestemd wordt met de uitvoerende zorgaanbieder.

Het Servicecentrum van Klaver4you zorgt na de aanmelding voor de zorg-administratieve afhandelingen. Denk hierbij aan…

Het opbouwen van het (inhoudelijke) zorgdossier van de cliënt, met daarin o.a. de overeenkomst met de zorgaanbieder en het zorg-/handelingsplan, wordt gedaan door de zorgaanbieder. Ook periodieke zorgevaluaties en overige zorginhoudelijke afstemmingen worden gedaan door de aanbieder. Indien gewenst is ons servicecentrum wel beschikbaar voor ondersteuning/ advies.

 

Wat en waar wij mogen leveren

Klaver4you heeft contracten met meerdere gemeentes en het zorgkantoor Zilveren Kruis. Dit houdt in dat zij binnen de gemaakte afspraken met deze partijen zorg mogen organiseren. 

Klaver4you kan cliënten in zorg nemen binnen de volgende zorgwetten. Zie op de interactieve kaart hieronder in welke gemeentes wij een contract hebben.

Jeugdwet

Jeugdhulp aan kinderen en jongeren met een lichte tot zwaardere ondersteuningsvraag. Dit betreft o.a. individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging, logeeropvang en gezinsbegeleiding.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Ondersteuning aan (jong)volwassenen met een lichte tot gemiddelde ondersteuningsvraag. Dit betreft o.a. ambulante begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp.

Wet Langdurige Zorg

Zorg aan (jong)volwassenen met een langdurige zorgvraag. Dit betreft o.a. ambulante begeleiding, dagbesteding, 24 uursbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.