Lid

Autisme Zwolle

“Wij geloven in de kracht die mensen in zichzelf hebben en streven naar zoveel mogelijk onafhankelijkheid voor onze cliënten.”
GA NAAR WEBSITE
OVER ONS

Autisme Zwolle is een kleine zorgaanbieder, gespecialiseerd in ASS begeleiding. Wij zijn een vraaggestuurde organisatie, die optimale kansen wil bieden aan mensen met een ASS diagnose. Ieder mens is uniek, daarom is maatwerk zo belangrijk.

Wij geloven in de kracht die mensen in zich zelf hebben en streven naar zoveel mogelijk onafhankelijkheid voor onze cliënten. Dit betekent dat wij proberen bij te dragen aan een zo zelfstandig mogelijk leven en te kijken vanuit het individu. Samen met het individu wordt er bepaald waar zijn/haar kansen en mogelijkheden liggen, en wat de moeilijkheden zijn. Vanuit deze analyse zetten we het individuele plan op, om samen het gestelde einddoel te realiseren. Dit individuele plan kan een multidisciplinair plan zijn, waarin meerder organisaties betrokken zijn.

Om goede zorg te kunnen leveren, is het noodzakelijk om ook verder te kijken wat er aan begeleiding nodig is om de leefbaarheid en leefomgeving van de cliënt zo optimaal mogelijk te maken. Er zijn vele organisaties met deskundigheid, die ieder op hun eigen vakgebied, vanuit hun eigen visie werken en een aandeel kunnen hebben binnen de begeleiding van een cliënt.

Wij geloven in de kracht van samenwerken, samen een multidisciplinair netwerk om de cliënt zetten. Door nauw samen te werken met betrokken organisaties, ouder(s)/verzorger(s)/partner, kunnen wij gezamenlijk een bredere zorg bieden.