Pro Faktoor

Wie?     Jan van Dijk
Wat?    Zorginstelling
Waar?  Staphorst

Pro Faktoor kent een maatschappelijk en sociaal doel. Een maatschappelijk ProFaktoorLogodoel want het voorziet in werk, structuur en dagbesteding als regulier werk niet of moeilijk bereikbaar is. Een sociaal doel want naast werk is er begeleiding met veel aandacht voor sociale vaardigheden en persoonlijke groei.

Welke zorg bieden we?
  • Dagbesteding
  • Individuele Begeleiding
  • Job coaching
Aan wie?
Leeftijd           jongeren, en volwassenen
Grondslag      GZ en GGZ
Informatie over de zorg

De werkvoorziening biedt een beschutte werkplek.
De werkzaamheden vinden onder begeleiding plaats waarbij rekening wordt gehouden met de individuele deelnemer en zijn mogelijkheden.

Individuele begeleiding betekent een mogelijkheid om terug te vallen op een begeleider, en aanspreekpunt.
Dit kan thuis, op een woninglocatie van Pro Faktoor of op andere locaties.

Dagbesteding is voornamelijk gericht op begeleiding bij dagactiviteiten in groepsverband. De begeleiding is gericht in een brede leeftijdsgroep ( 16 – 65 jaar). Het dagactiviteitenprogramma is afgestemd op uw zorgvraag en wordt vooraf met u besproken.

Pro Faktoor biedt toegankelijk werk onder begeleiding. Dat betekent dat iedereen die vanuit haar mogelijkheden een bijdrage levert meetelt.En dat vanuit meerdere invalshoeken. Vanuit het onderwijs kan dit in  de vorm van stage of beroepspraktijkvorming.  Pro Faktoor kent een divers werk- en activiteitenaanbod.

Het ontwikkelen van persoonlijke mogelijkheden krijgt veel aandacht. Waar mogelijk wordt er vanuit Pro Faktoor meegedacht bij het vergroten,
het verdiepen en verbreden van je mogelijkheden.
Binnen Pro Faktoor gaat de aandacht vooral uit naar het vergroten van praktische en technische vaardigheden.
Waar mogelijk denkt Pro Faktoor graag mee bij het volgen van een opleiding.

Contactgegevens:
Adres             Gemeenteweg 326, 7951 PE Staphorst
Telefoon        0522-750927
E-mail            info@profaktoor.nl