Wat we doen

Klaver4you is een samenwerking tussen (kleinschalige) zorgaanbieders in en rondom Zwolle. Samen met onze leden bouwen wij mee aan een samenleving waarin zorgvragers de zorg krijgen die zij nodig hebben en wensen, zodat zij zo veel mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Wij realiseren deze missie door de kleinschalige zorgaanbieder te ondersteunen, zodat zij op kleinschalig niveau zorg kan (blijven) leveren, waarbij de zorgvrager centraal staat en weinig overhead (en dus onnodige kosten) nodig is.

Vanuit ons servicecentrum in Zwolle leveren wij meerdere diensten aan onze leden; de uitvoerende zorgaanbieders. Deze diensten zijn te verdelen in vier hoofdaspecten:

Zorginkoop

Klaver4you verzorgt voor haar leden aanbestedingen binnen de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg. Wij hebben met meerdere gemeenten en zorgkantoren contracten om zorg via de financieringsvorm Zorg in Natura te kunnen faciliteren. Waar Klaver4you allemaal zorg mag faciliteren, kan je zien via de interactieve kaart op de pagina werkgebied.

Zorgadministratie

Wanneer cliënten aangemeld worden op de aanbestedingen van Klaver4you, neemt ons servicecentrum een groot gedeelte van de zorgadministratie voor haar rekening. Denk hierbij aan het opmaken van een digitaal cliëntdossier, het ontvangen en verwerken van indicatiebesluiten en ondersteuningsplannen en het declareren van de periodiek geleverde zorg.

In nauw contact met de uitvoerende zorgaanbieder zorgt het servicecentrum ervoor dat de zorgadministratie van elke cliënt netjes en efficiënt wordt uitgevoerd.

Netwerken

Als coöperatie zien wij natuurlijk gericht op netwerken en samenwerking! Leden van Klaver4you worden onderdeel van ons netwerk van unieke, kleinschalige zorgaanbieders. Leden komen met elkaar in contact tijdens ledenvergaderingen en overige bijeenkomsten, en vinden elkaar bij vragen. Ook het ‘doorstromen’ van cliënten van de ene naar de andere zorgaanbieder vindt regelmatig plaats.

Naast netwerken binnen het Klaver4you zelf, wordt ook continu gekeken naar samenwerkingen met partijen in de omgeving. Zowel het servicecentrum als het bestuur van de coöperatie onderhoudt nauwe contacten met gemeenten, zorgkantoren en overige partijen in de zorg. Ons uitgangspunt is dat je samen altijd sterker staat, en van elkaar kunt leren en groeien.

Doordat Klaver4you als centrale partij de verbinding opzoekt met haar omgeving, genieten leden van de coöperatie van een groot netwerk waar zij gebruik van kunnen maken zonder dat zij zelf overal ogen en oren hoeven te hebben.

Kwaliteitszorg

Klaver4you ziet en waarborgt de noodzaak van kwalitatief goede zorg. Niet alleen zelf richten we ons continu op kwaliteitszorg en doorontwikkeling, ook helpen wij onze leden  met het verbeteren en ontwikkelen van hun zorg(organisatie). Dit doen wij middels voorlichting, kennisdeling en controle.

Als coöperatie zetten wij ons in om de ontwikkelingen in de zorg nauw te volgen, en deze kennis zo praktisch mogelijk met onze leden te delen. Belangrijke thema’s, zoals bijscholing, medezeggenschap en gegevensbescherming, worden regelmatig besproken en waar nodig tijdens een voorlichtingsbijeenkomst behandeld. Ook voorzien wij waar mogelijk in de gezamenlijke inkoop van cursussen of trainingen.

Periodiek gaat Klaver4you langs bij haar leden voor een locatie-bezoek. Tijdens dit bezoek worden veel aspecten van de zorgorganisatie besproken en gecontroleerd en wordt getoetst of het lid voldoet aan de eisen van de coöperatie, de gemeente en/ of het zorgkantoor en aan de landelijke eisen in de zorg. Dankzij deze bezoeken houden wij een goede monitor op onze leden, en kunnen wij ze helpen bij vraagstukken rondom kwaliteit die in hun organisaties spelen.

Sinds 2015 wordt op ons centrale Servicecentrum ondersteuning allerlei werkzaamheden verricht ter ondersteuning en het ‘ontzorgen’ van onze aangesloten zorgaanbieders. Het Servicecentrum is gecertificeerd door DNV volgens de norm ISO 9001:2015. Met dit keurmerk toont  Klaver4you dat zij niet alleen de leden aanstuurt op kwaliteitsmanagement maar dat zij zich ook intern richt op continue kwaliteitsverbetering.