Lid

Zorgboerderij De Rietstulp

“Beleven en ontwikkelen op een bijzondere plek.”
GA NAAR WEBSITE
OVER ONS

Zorgboerderij de Rietstulp is een een zelfstandige organisatie die tot doel heeft een verantwoorde dagbesteding en logeeropvang te bieden aan mensen met een beperking. Wij zijn een christelijke organisatie met bij behorende normen en waarden. Het is geen vereiste dat onze deelnemers en hun familie dit ook zo beleven, maar wij vragen wel hun respect hiervoor. De zorg wordt gegeven door gekwalificeerde mensen. Door de mantelzorg te ontlasten maar ook te ondersteunen willen we bereiken dat onze deelnemers langer thuis kunnen blijven wonen.

Wij gaan uit van de mogelijkheden van een deelnemer en door dat te stimuleren, te bereiken dat de deelnemer een sociale ontwikkeling doormaakt en zijn zelfvertrouwen wordt vergroot.

Bij de kinderen ligt de nadruk op het opbouwen en onderhouden van sociale contacten vooral door samen activiteiten te ondernemen en het spelen te stimuleren. Activiteiten vinden vooral op en rond de boerderij plaats waarbij de dieren ook een belangrijke rol spelen. De logeerweekenden zijn op de doelgroepen aangepast maar gezelligheid staat voorop. Op een speelse manier worden de kinderen uitgedaagd te leren.

Bij de volwassenen ligt de nadruk op een zinvolle dagbesteding. De deelnemers doen klusjes en onderhoud, maar ook dierverzorging op en rond de boerderij. Tevens zijn de pauzes en maaltijden die gezamenlijk worden bereid een goed uitgangspunt om sociale omgangsvormen te stimuleren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van onze deelnemers, op deze manier doen ze positieve ervaringen op waardoor hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde wordt vergroot.

Voor de ouderen verstandelijke beperkte deelnemers staat de beleving voorop en is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk worden geprikkeld om activiteiten te gaan ondernemen om op deze manier hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. De ouderen werken mee op de boerderij of in de hooiberg door ze onder begeleiding klusjes te laten doen op de gebieden die hun het meest interesseren. Op deze manier willen wij bereiken dat de vaardigheden die ze nog hebben zolang mogelijk in stand worden gehouden. Ook zijn de sociale contacten erg belangrijk zowel met elkaar maar ook met de bezoekers van de boerderij.