“Het is onze overtuiging dat God een bedoeling heeft met mensen, en mensen mogelijkheden en talenten geeft. “
GA NAAR DE WEBSITE
OVER ONS

Wij zijn familie Veenstra en familie Grit. Tijdens onze persoonlijke zoektochten om vorm te geven aan ons verlangen iets te doen voor jongeren in de knel raakten we in gesprek met elkaar. We bleken behalve een mooie vriendschap ook deze passie te delen. Na een gezamenlijk proces van enkele jaren konden we in 2007 starten met InnSide.


We zijn super dankbaar voor de prachtige plek die we hebben gekregen, midden in Zwolle. We leven in een gezegend huis, dat is wat we vaak met z’n vieren tegen elkaar zeggen.


Jonge mensen hebben een grote plek in ons hart. Vanuit de Liefde van God willen we zorgen voor deze jongeren.

Duopleegzorg
Onze twee gezinnen bieden gezamenlijk onderdak aan 6 jongeren. In de eerste plaats gaat dit om jongeren die via een reguliere pleegzorginstelling bij ons terecht komen. Daarnaast kunnen echter ook ouders, kerken of andere instellingen contact met ons opnemen voor onderdak voor jongeren.

Zelfstandig begeleid wonen InnSide+
Op 18 jarige leeftijd zijn jongeren vaak nog niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.
Hoewel ze ‘voor de wet’ volwassen worden geacht te zijn. Juist bij deze vaak beschadigde jongeren is persoonlijke begeleiding op weg naar zelfstandigheid erg belangrijk. Dit proces vraagt vaak de nodige tijd waar het gaat om versterking van de persoonlijkheid en identiteitsontwikkeling. Daarnaast worden we de laatste tijd vaak benaderd of we plaats hebben voor iemand die een vorm van begeleid wonen nodig heeft.

WACHTTIJDEN

Aanmeldingstijd

Mensen die nu een intake/ 1e gesprek hebben gehad hebben gemiddeld 0 dagen gewacht.

Leveringstijd

Mensen die nu gestart zijn hebben na intake gemiddeld 0 dagen gewacht.