Wie we zijn

Klaver4you is een coöperatie; wij werken met een aansturende Raad van Bestuur en een toezichthoudende Raad van Commissarissen. Vanuit het centrale Servicecentrum worden al onze diensten uitgevoerd.

Graag stellen wij ons aan jullie voor!

Servicecentrum

Op het servicecentrum, het “hart” van Klaver4you, vinden alle operationele processen plaats. Vanuit een kleinschalige bezetting worden hier alle afhandelingen uitgevoerd met betrekking tot de (zorg)administratie, financiële administratie, inkoopprocedures etc. Ook dient het centrum als contactpunt voor de zorgaanbieder, de gemeente(s)/ het zorgkantoor en alle overige betrokkenen.

Op ons Servicecentrum werken:

Evert Dalhuisen

administratief medewerker

Dries Bakker

administratief medewerker

Ruben Kroes

administratief medewerker

Lisanne van Emous

officemanager

Julia Harteveld

officeassistent

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit drie zorgprofessionals, met aan het hoofd een betrokken maar onafhankelijke voorzitter. Het bestuur werkt vanuit nauw contact met elkaar samen, zowel op bestuurlijk als (zorg)organisatorisch niveau.

De leden Raad van Bestuur zijn:
Rob Buis

voorzitter

Daniel van der Breggen

penningmeester

Sabine Rink

Daan Wensing

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie professionals met ervaring en/ of affiniteit in de zorg. De raad komt minstens eenmaal per kwartaal samen met elkaar en de Raad van Bestuur. Daarnaast houden zij contact met het servicecentrum en bezoeken zij regelmatig de ledenvergaderingen.

De leden Raad van Commissarissen zijn:
Peter van Wegen

voorzitter

Marloes Ambagtsheer

raadslid

Douwe Boersma

raadslid