Wie we zijn

Klaver4you is een coöperatie; wij werken met een aansturende Raad van Bestuur en een toezichthoudende Raad van Commissarissen. Vanuit het centrale Servicecentrum worden al onze diensten uitgevoerd.

Graag stellen wij ons aan jullie voor!

Servicecentrum

Op het servicecentrum, het “hart” van Klaver4you, vinden alle operationele processen plaats. Vanuit een kleinschalige bezetting worden hier alle afhandelingen uitgevoerd met betrekking tot de (zorg)administratie, financiële administratie, inkoopprocedures etc. Ook dient het centrum als contactpunt voor de zorgaanbieder, de gemeente(s)/ het zorgkantoor en alle overige betrokkenen.

Op ons Servicecentrum werken:

Evert Dalhuisen 
administratief medewerker

Dries Bakker
administratief medewerker

Ruben Kroes
administratief medewerker

Jarieke Post-Winters
administratief medewerker

Julia Harteveld
officeassistent

Lisanne van Emous
officemanager

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit drie zorgprofessionals, met aan het hoofd een betrokken maar onafhankelijke voorzitter. Het bestuur werkt vanuit nauw contact met elkaar samen, zowel op bestuurlijk als (zorg)organisatorisch niveau.

De leden Raad van Bestuur zijn:
Rob Buis
voorzitter

Daniël van der Breggen
penningmeester

Daan Wensing
secretaris

Sabine Rink
vicesecretaris

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie professionals met ervaring en/ of affiniteit in de zorg. De raad komt minstens eenmaal per kwartaal samen met elkaar en de Raad van Bestuur. Daarnaast houden zij contact met het servicecentrum en bezoeken zij regelmatig de ledenvergaderingen.

De leden Raad van Commissarissen zijn:
Henk Procé
voorzitter

Marloes Ambagtsheer
raadslid

Douwe Boersma
raadslid