Aansluiten bij Klaver4you

Het ledenbestand

Leden van Klaver4you zijn zorgorganisaties die zich inzetten voor cliëntgerichte en flexibele zorg, waarbij de zorgvrager altijd het uitgangspunt is. Als coöperatie ondersteunen wij elkaar, zodat goede en duurzame zorg geleverd kan worden. 

Coöperatieleden onderschrijven onze drie kernwaarden:

  • Veel is mogelijk vanuit de kracht van samenwerking.
  • Kwaliteit wordt geleverd vanuit een persoonsgerichte benadering.
  • Efficiëntie zorgt voor goede en flexibele dienstverlening.

Met de huidige aangesloten zorgaanbieders heeft Klaver4you een rijk en divers ledenbestand van zorgpartijen die aansluiten bij onze visie, kernwaarden en werkwijze. Echter, wanneer een partij meent aanvullend te zijn op dit ledenbestand, staan wij zeker open om te oriënteren op een lidmaatschap. Een zorgorganisatie kan aanvullend zijn op het gebied van een specifiek zorgaanbod (type dienstverlening dan wel specialisme) of aanvullend zijn vanwege het werkgebied waarin zij opereert.

 

Ben je van mening dat jouw zorginitiatief een mooie aanvulling is voor de coöperatie? Dan komen wij graag in contact! Meldt u zich gerust vrijblijvend aan via ons online aanvraagformulier.
 

Aanmelden

Partijen die willen oriënteren op een lidmaatschap kunnen zich vrijblijvend aanmelden via ons online aanvraagformulier. U vindt deze hierNa ontvangst van het ingevulde formulier neemt ons Servicecentrum zo spoedig mogelijk contact met u op. Graag plannen wij dan met u een digitaal kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek is er ruimte om nader kennis te maken en wederzijds te oriënteren of een lidmaatschap passend is. Ook zullen de eventuele vervolgstappen richting een lidmaatschap met u besproken worden.

Het lidmaatschap

Als lid van Klaver4you ben je onderdeel van ons netwerk, werk je samen met ons servicecentrum en alle leden en geniet je van de dienstverlening en services die door Klaver4you georganiseerd worden.

Klaver4you maakt in haar leden onderscheid tussen zorginstellingen en zelfstandigen (ZZP’ers). Beide treden toe als aspirant-lid. Het aspirant-lidmaatschap, dat maximaal een jaar duurt, geeft de zorgaanbieder de tijd om te gaan voldoen aan de volwaarden voor het lidmaatschap bij Klaver4you. Als aspirant-lid van de coöperatie maak je in beperkte mate al gebruik van onze dienstverlening en netwerk. Je bent echter nog geen officieel lid en kunt ook nog geen gebruik maken van het onderaannemerschap bij Klaver4you.

Heb je binnen of na het jaar kunnen aantonen dat je voldoet aan alle lidmaatschapsvereisten, dan zet het bestuur het lidmaatschap over van aspirant- naar officieel lid. Vanaf dat moment kan het onderaannemerschap bij de coöperatie van start gaan.

Voor zorginstellingen en zelfstandigen gelden respectievelijk de volgende eisen voor toetreding bij Klaver4you:

eisen lidmaatschap zorginstelling

eisen lidmaatschap zelfstandige (ZZP'er)

De zorgaanbieder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In deze inschrijving blijkt dat zij een zorgbedrijf uitoefent als zorgaanbieder in de zin van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dan de Wet Langdurige Zorg, dan wel als jeugdhulpaanbieder in de zin van de Jeugdwet.

De zorgaanbieder werkt met professionals in loondienst die in het bezit zijn van de juiste diploma’s dan wel certificaten voor het uitoefenen van de dienstverlening/ activiteiten als opgenomen in de registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

De zorgaanbieder voldoet aan alle landelijke en regionale kwaliteitseisen behorende bij een professionele uitoefening van de dienstverlening/ activiteiten als opgenomen in de registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

De zorgaanbieder werkt met een volledig geïmplementeerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het systeem wordt periodiek gecontroleerd en gecertificeerd door een geaccrediteerde auditeur;

De zorgaanbieder werkt met een volledig geïmplementeerd cliëntvolgsysteem. In dit systeem wordt de volledige zorgadministratie van het cliëntenbestand gefaciliteerd. Zorgaanbieder kan hiervoor het cliëntvolgsysteem van Klaver4you gebruiken. Indien de aanbieder een eigen cliëntvolgsysteem gebruikt, dan dient deze voldoende mogelijkheden te bieden tot koppeling dan wel afstemming met het Servicecentrum van Klaver4you;

De zorgaanbieder geeft blijk van transparantie. De zorgaanbieder biedt Klaver4you de gelegenheid minimaal eenmaal per 2 jaar een bezoek te brengen aan de zorglocatie. Daarnaast vindt regelmatig contact en afstemming plaats met het servicecentrum van Klaver4you, over het lidmaatschap, de algehele dienstverlening en de administratieve organisatie.

De ZZP’er is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In deze inschrijving blijkt dat zij een zorgbedrijf uitoefent als zorgaanbieder in de zin van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dan de Wet Langdurige Zorg, dan wel als jeugdhulpaanbieder in de zin van de Jeugdwet.

De ZZP’er is in het bezit zijn van de juiste diploma’s dan wel certificaten voor het uitoefenen van de dienstverlening/ activiteiten als opgenomen in de registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

De ZZP’er voldoet aan alle landelijke en regionale kwaliteitseisen behorende bij een professionele uitoefening van de dienstverlening/ activiteiten als opgenomen in de registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

De ZZP’er werkt met een volledig geïmplementeerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het systeem wordt periodiek gecontroleerd en gecertificeerd door een geaccrediteerde auditeur;

De ZZP’er werkt met een volledig geïmplementeerd cliëntvolgsysteem. In dit systeem wordt de volledige zorgadministratie van het cliëntenbestand gefaciliteerd. De ZZP’er kan hiervoor het cliëntvolgsysteem van Klaver4you gebruiken. Indien de ZZP’er een eigen cliëntvolgsysteem gebruikt, dan dient deze voldoende mogelijkheden te bieden tot koppeling dan wel afstemming met het Servicecentrum van Klaver4you;

De ZZP’er geeft blijk van transparantie. De zorgaanbieder biedt Klaver4you de gelegenheid minimaal eenmaal per 2 jaar een bezoek te brengen aan de zorglocatie, dan wel een voortgangsgesprek te voeren op een locatie van Klaver4you. Daarnaast vindt regelmatig contact en afstemming plaats met het servicecentrum van Klaver4you, over het lidmaatschap, de algehele dienstverlening en de administratieve organisatie.

Kosten lidmaatschap

Om toe te treden tot de coöperatie betaalt de zorgorganisatie entreegeld. Dit bedrag is een eenmalige investering in de coöperatie. De hoogte van het entreegeld bedraagt €2.500 voor zorginstellingen en €1.250 voor ZZP’ers (d.d. 01-2023).

Gedurende het lidmaatschap bij Klaver4you wordt geen contributie gevraagd. Om onze dienstverlening te kunnen bekostigen vragen wij een kleine percentuele inhouding op de zorggelden die voortvloeien uit de zorgdeclaraties van cliënten die zijn aangemeld bij Klaver4you. Deze percentuele inhouding wordt periodiek geëvalueerd met een externe accountant, en indien mogelijk verder verlaagd.