Vacatures

Zie hieronder de huidige openstaande vacatures bij Klaver4you. Meer weten? Neem dan contact op met ons Servicecentrum via info@klaver4you.nl of 0850410517.

Zorgcoöperatie Klaver4you zoekt een

Voorzitter Raad van Commissarissen

 
Achtergrond en ervaring van de kandidaat:
o        beschikt over een HBO- of WO werk- en denkniveau;
o        heeft organiserende/ managementervaring, bij voorkeur in de gezondheidszorg of de maatschappelijke dienstverlening of andere relevante omgeving; 
o        heeft ervaring in het sturen van een organisatie op kosten en opbrengsten,  heeft meerjarenplanning/begrotingen opgesteld; 
o        kent de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening of is in staat deze snel eigen te maken; 
o        beschikt over relevante kennis van vraagstukken op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijke trends en ontwikkelingen;
o        beschikt over een netwerk op zorginhoudelijk terrein of heeft bewezen snel relevante netwerken, allianties en relaties buiten de coöperatie op te kunnen bouwen;
o        Is betrokken en gemotiveerd om een rol te vervullen in de zorgsector;
o        Is verbonden met de regio;
o        staat achter de Governance Code Zorg. 
 
Persoonskenmerken van de kandidaat:
o        is gewend te acteren in een complexe omgeving met veel verschillende stakeholders; 
o        heeft een open houding naar stakeholders en weet hoe te balanceren tussen sturen en ruimte geven aan het bestuur, is een voorbeeld in het voorleven van een aanspreek- en waarderingscultuur; 
o        communiceert helder en transparant, zoekt nadrukkelijk naar draagvlak en verbinding binnen de coöperatie. Verleidt en neemt mensen mee maar durft ook door te zetten en koers te houden. Is als persoon open en goed benaderbaar, onderzoekend, stimulerend. Durft ruimte te laten voor fouten binnen de marges om te leren.
 
Specifieke eigenschappen en kwaliteiten van de voorzitter:
o        heeft het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersrol te vervullen; 
o        heeft levenservaring en mensenkennis; 
o        heeft visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een begeleidende rol te vervullen bij het mening- en besluitvormingsproces; 
o        heeft een collegiale verbindende wijze van leidinggeven; 
o        heeft het vermogen van de RvC een team te vormen met behoud van persoonlijke kleur van de individuele leden;
o        heeft het vermogen om het zelf evaluatieproces van de RvC te leiden en de RvC te laten groeien in professionaliteit; 
o        heeft inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC;
o        heeft vaardigheden inzake het beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en het voeren van de gesprekken met de bestuurders;
o        heeft het vermogen om een functionele werkrelatie met de Raad van Bestuur op te bouwen.

Solliciteren & inlichtingen

Geïnteresseerd in deze mooie functie? Stuur dan jouw beknopte motivatie en CV (beide in pdf) naar info@klaver4you.nlHeb je eerst nog vragen? Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij de bestuursvoorzitter Rob Buis (rob.buis@klaver4you.nl).