Wat is Klaver4you?

Klaver4you is een samenwerking tussen kleinschalige zorgaanbieders in en rondom Zwolle. Klaver4you is in 2012 gestart als initiatief van vier zorgaanbieders, die de handen ineen wilden slaan. Inmiddels ondersteunen wij meerdere zorgaanbieders in een zeer brede regio, en faciliteren wij de zorg van honderden cliënten.

Onze missie is het meebouwen aan een samenleving waarin zorgvragers de zorg krijgen die zij nodig hebben en wensen, en daarbij zo veel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.
Wij realiseren deze missie door de kleinschalige zorgaanbieder te ondersteunen, zodat zij op kleinschalig niveau zorg kan (blijven) leveren, waarbij de zorgvrager centraal staat en weinig overhead (en dus onnodige kosten) nodig is.

Naast onze leden bestaat Klaver4you uit een Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en een uitvoerende Backoffice. Wie dat zijn zie je hier.

Wat kan Klaver4you voor mij betekenen?

Leden van Klaver4you zijn kleinschalige zorgaanbieders in en rondom Zwolle. Wij ondersteunen hen op het gebied van netwerken, aanbestedingen, kwaliteit en professionalisering. Dit door wij door aanbieders actief met elkaar in contact te brengen, en kennis en ervaring zo veel mogelijk te delen. Daarnaast werken wij vanuit een kleinschalige Backoffice, die efficiënt een aantal administratieve zorgtaken kan overnemen (zie  de sectie aanmelden van cliënten hieronder).

Klaver4you werkt vanuit korte lijnen met de aanbieder, en op de achtergrond. Wij zijn niet actief betrokken bij de (zorg van de) zorgvrager. Dit is niet nodig, en ook niet wenselijk. Ook willen wij dat de zorgaanbieder zijn eigen identiteit, werkwijze en unieke aanbod behoudt. Klaver4you is dan ook geen label dat wij op de aanbieder ‘plakken’.

Samengevat bieden wij de volgende diensten aan onze leden;

  • centrale vertegenwoordiging en lobby bij gemeentelijke partijen, het zorgkantoor en overige betrokkenen;
  • centrale inkoop van contracten binnen de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Binnen de Wmo en Jeugdwet hebben wij contracten in een zeer brede regio (van Hoogeveen tot Apeldoorn en van Urk tot Hardenberg);
  • het bieden van de mogelijkheid om cliënten aan te melden op onze contracten, waarbij een groot aandeel van de administratieve- en verantwoordingsprocessen door Klaver4you overgenomen worden.
  • het op de hoogte houden van onze leden over relevante en huidige informatie binnen de zorgsector, en het aanreiken van tools om hieraan binnen de eigen bedrijfsvoering vorm te geven;
  • het gezamenlijk delen van kennis, informatie en expertise over zorginhoudelijke en bedrijfsmatige thema’s voor de kleinschalige zorg;
  • financieel en organisatorisch voordeel bieden door middel van gezamenlijke inkoop van o.a. trainingen en cursussen;
  • bieden van informatie en ondersteuning in het werken met een cliëntvolgsysteem (met specifieke hulp op het gebied van softwaresysteem Qurentis/ Collabris).

aanmelden van cliënten

Een van de grootste diensten die wij leveren, is de mogelijkheid om vanuit onze aanbestedingen cliënten aan te kunnen melden bij Klaver4you. Vrijwel alle zorg administratieve afhandelingen en verantwoordingsprocessen vinden dan plaats op de Backoffice van Klaver4you. In nauw contact met de aanbieder wordt de cliënt aangemeld, worden geleverde zorguren gedeclareerd en uitbetaald, en wordt een kwalitatief zorgdossier opgebouwd.

Klaver4you streeft naar kwalitatief hoogstaande zorg. Voordat cliënten op de naam van Klaver4you aangemeld mogen worden, dient een lid eerst blijkbaar te hebben gemaakt dat hij/ zij ook voor deze kwaliteit staat. Meer over dit proces vind je op de pagina je aansluiten bij Klaver4you.

 

Verder lezen:
Aansluiten bij Klaver4you
Zorg via Klaver4you: wie, wat en waar
De zorgaanbieders
Contact