Welkom op de site van Klaver4you!

Klaver4you is een samenwerking tussen kleinschalige zorgaanbieders in en rondom Zwolle. Klaver4you is in 2012 gestart als initiatief van vier zorgaanbieders, die de handen ineen wilden slaan. Inmiddels ondersteunen wij circa vijftien aanbieders in een zeer brede regio, en faciliteren wij de zorg van meer dan honderdvijftig cliënten.

Onze missie is het meebouwen aan een samenleving waarin zorgvragers de zorg krijgen die zij nodig hebben en wensen, en daarbij zo veel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.
Wij realiseren deze missie door de kleinschalige zorgaanbieder te ondersteunen, zodat zij op kleinschalig niveau zorg kan (blijven) leveren, waarbij de zorgvrager centraal staat en weinig overhead (en dus onnodige kosten) nodig is. (lees verder)

Klaver4you heeft meerdere contractafspraken met het zorgkantoor en gemeentes, voor het faciliteren van zorg binnen de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Waar wij allemaal afspraken hebben vind je hier.