Aspirant-lid

Family Care

Let op! Deze partij is aspirant-lid van de coöperatie. Dit houdt in dat zij al wel toegetreden zijn tot ons netwerk maar nog niet voldoen aan alle eisen om cliënten via de coöperatie in zorg te nemen. Nadat de partij blijk heeft gegeven te voldoen aan alle eisen, zal het lidmaatschap omgezet worden en kunnen cliënten bij de coöperatie worden aangemeld.
Het kind staat centraal in de context van gezin, school en maatschappij. Wij kijken niet alleen naar klacht en beperking, maar vooral naar kracht en mogelijkheid. “Niet naar beneden kijken, maar hoofd omhoog.”
GA NAAR WEBSITE
OVER ONS

Family Care is een praktijk voor specialistische jeugd-ggz en orthopedagogische hulp. Wij bieden multidisciplinaire hulp op maat aan jeugdigen en ouders. In onze hulpverlening staat de jeugdige centraal in de context van gezin, school en maatschappij.

Wij bieden multidisciplinaire hulp op maat. Immers ieder kind en elke situatie is anders. Met een contextuele benadering wordt ook de omgeving van het kind bij de behandeling betrokken.

Met liefde, goede zorg, opvoeding, begeleiding en scholing ontwikkelen kinderen zich tot verantwoordelijke zelfstandige en zelfverzekerde volwassenen.

 

Helaas verloopt de ontwikkeling van kinderen niet altijd zo vanzelf. Naast kind-gebonden factoren kunnen allerlei ongunstige omstandigheden, stressvolIe levensgebeurtenissen en opvoedproblemen van negatieve invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. Psychische klachten, leer- en gedragsproblemen, problematisch zelfbeeld, communicatie- en relatieproblemen leiden dan tot problemen in het functioneren binnen gezin, school en maatschappij. Passende professionele hulp is dan nodig.