Praatjes Enzo

Wie?   Inge Smit
Wat?   Begeleiding rondom sexualiteit voor kinderen, jongeren en mensen met een beperking
Waar?  Deventer

Praatjes enzo geeft voorlichting en begeleid kinderen, jongeren en mensen met een beperking op het gebied van sexualiteit en relaties. Maar ook ouders en professioneels worden begeleid in het bespreekbaar maken van sexualiteit en relaties van hun zoon/dochter of cliënt.

Welke zorg bieden we?
Individuele Begeleiding
Groepstrainingen en cursussen
Ouderbegeleiding

Aan wie?
Leeftijd           kinderen, jongeren en mensen met een beperking en/of diens ouders en/of begeleiders
Grondslag

Informatie over de zorg
Door seksuele voorlichting wordt uw kind/cliënt  weerbaarder. Als ouder/begeleider wilt u uw kind/cliënt  zo goed mogelijk opvoeden/begeleiden. Daar hoort seksuele voorlichting en opvoeding ook bij. Door seksualiteit bespreekbaar te maken, maakt u uw kind/cliënt  weerbaarder.

Maar wat als u het zelf lastig vindt om dit thema te bespreken?
Of als u niet zo goed weet, wat u wel/niet moet vertellen…..
Of als u niet zo goed weet, wanneer en hoe te beginnen…..
Of als uw kind /cliënt zich anders ontwikkelt door een beperking…..
Of als uw kind/cliënt  seksueel getint gedrag laat zien waar u zich zorgen om maakt?

Voor deze en al uw andere vragen rondom seksuele voorlichting en opvoeding kunt u terecht bij Praatjes enzo.

Praatjes enzo kan uitkomst bieden als u graag het thema seksualiteit en relaties wilt bespreken met uw kind/cliënt  maar niet goed weet hoe. Of u zich hier verlegen of onzeker bij voelt. Of als u zich zorgen maakt om seksueel getint gedrag van uw kind/cliënt . Of wanneer hij/zij zich anders ontwikkelt door een verstandelijke beperking.

In de afgelopen jaren heb ik ouders ondersteund bij het aanbieden van seksuele voorlichting aan hun kind(eren), ouderavonden verzorgd, trainingen/cursussen gegeven aan teams en bewoners van woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast werk ik regelmatig voor Rutgers, ( www.rutgers.nl) het kenniscentrum seksualiteit in Nederland. Ik geef daar trainingen aan professionals en heb meegewerkt aan het ontwikkelen van Girls Talk+, een programma om de seksuele weerbaarheid van meisjes met een LVB te vergroten.

Visie van Praatjes enzo
Uitgangspunt voor mij is dat een ieder recht heeft op eerlijke en juiste voorlichting op relationeel en seksueel vlak, ongeacht de leeftijd, niveau en/of achtergrond. Goede voorlichting is de basis voor het aangaan van prettige en veilige relaties en seks en kan ongewenste ervaringen helpen voorkomen

Lid van de NVVS   (Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie)

Contactgegevens:
Adres             Staverenstraat 13, 7418 CJ Deventer
Telefoon        06-22057231
E-mail            info@praatjesenzo.nl

Website          www.praatjesenzo.nl