Lid

Van Kammen Begeleiding

“Wij zijn er van overtuigd dat geloof in eigen kunnen de kansen vergroot voor het participeren in de samenleving.”
GA NAAR WEBSITE
OVER ONS

Van Kammen Begeleiding staat voor betrokkenheid, gelijkwaardigheid, transparantie, directe en eerlijke communicatie, ‘no nonsens’ en een doe-cultuur. Wij zijn ervan overtuigd dat geloof in eigen kunnen de kansen vergroot. Het kijken naar kwaliteiten in plaats van beperkingen is daarbij het uitgangspunt. Onze kracht is laagdrempeligheid in contact i.c.m. een gezonde dosis humor. Hierdoor zijn wij in staat in contact te komen met mensen met uiteenlopende problematiek.

Wij begeleiden cliënten met problematiek met als doel de eigen regie, zelfredzaamheid en de participatie in de maatschappij van de client te vergroten en/of te stabiliseren. Hierbij staan de vragen, wensen en mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk centraal.

In de begeleiding van cliënten is sprake van (multi-)problematiek: psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met een licht verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek en/of een forensische achtergrond (dubbel of triple diagnostiek). Bij de begeleiding zal het (professionele) netwerk en de omgeving/buurt waar de cliënt woont nadrukkelijk betrokken worden en zo mogelijk ingezet worden om de afgesproken doelen te behalen.

In de begeleiding van cliënten zijn meerdere samenwerkingspartijen betrokken waar wij contact mee onderhouden. Van Kammen Begeleiding hecht waarde aan korte lijnen met betrokken partijen en afstemming met collega’s.