Van Kammen Begeleiding

Wie? Jan van Kammen
Wat? Ambulante begeleiding
Waar?  Zwolle

Soms gebeuren er dingen in het leven van een mens waardoor het lastig is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Hierdoor kan gebrek aan zelfvertrouwen ontstaan. Van Kammen Begeleiding is er van overtuigd dat geloof in eigen kunnen de kansen vergroot voor het participeren in de samenleving. Van Kammen Begeleiding richt zich op jongeren en jongvolwassenen waarbij dit geloof in eigen kunnen vergroot kan worden. Het kijken naar kwaliteiten in plaats van beperkingen is daarbij het uitgangspunt voor Van Kammen Begeleiding.

Welke zorg bieden we?
  • Ambulante begeleiding
Aan wie?
Leeftijd           jongeren, jongvolwassenen
Grondslag      GZ, GGZ
 
I
nformatie over de zorg

Van Kammen Begeleiding biedt ambulante begeleiding op verschillende levensgebieden zoals wonen, dagbesteding (school/werk/vrije tijd), sociaal netwerk, psychisch functioneren, financiën enzovoort. Van Kammen Begeleiding werkt samen met een psycholoog, gedragsdeskundige en een psychomotorisch therapeut.

Werkwijze
– Denken in mogelijkheden
– Betrekken van het netwerk
– Samenwerken met betrokken professionals
– Persoonlijk contact
– Wederzijds respect en gelijkwaardigheid

Tijdens de opleiding bewegingsagogiek aan het CIOS heeft Jan ervaring opgedaan als docent in het praktijkonderwijs. Hier ontstond zijn interesse voor het helpen van jongeren met problemen. Na deze opleiding is Jan Sociaal Pedagogische Hulpverlening gaan studeren. Tijdens deze studie heeft hij de specialisatie ‘Opbouwwerker’ gevolgd en heeft hij onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van de ‘Eigen Kracht’ in de OGGZ. Tijdens dit onderzoek heeft Jan bewezen op een laagdrempelige manier contact te maken en het vertrouwen te winnen van een cliëntengroep die bekend staat de hulpverlening uit de weg te gaan die ze eigenlijk wel nodig hebben.

Jan heeft inmiddels jarenlange ervaring in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, crisisopvang en intensieve jeugdzorg. Daarnaast werkt Jan ook op interim basis in de jeugdzorg (o.a. besloten en gesloten kader) en geeft hij gastlessen over de ‘Eigen Kracht’ in de OGGZ.

Contactgegevens:
Postadres  n.v.t.
Telefoon    06-40529134
E-mail        info@vankammenbegeleiding.nl