Van Kammen Begeleiding

“Wij zijn er van overtuigd dat geloof in eigen kunnen de kansen vergroot voor het participeren in de samenleving.”

Let op! Deze partij is aspirant-lid van de coöperatie. Dit houdt in dat zij al wel toegetreden zijn tot ons netwerk maar nog niet voldoen aan alle kwaliteitseisen om cliënten via de coöperatie in zorg te nemen. Nadat de partij blijk heeft gegeven te voldoen aan alle kwaliteitseisen, zal het lidmaatschap omgezet worden en kunnen cliënten bij de coöperatie worden aangemeld.

De website van Van Kammen Begeleiding is in ontwikkeling, tot deze in de lucht is wordt verwezen naar de LinkedIn-pagina.
OVER ONS

Van Kammen Begeleiding staat voor betrokkenheid, gelijkwaardigheid, transparantie, directe en eerlijke communicatie, ‘no nonsens’ en een doe-cultuur. Wij zijn ervan overtuigd dat geloof in eigen kunnen de kansen vergroot. Het kijken naar kwaliteiten in plaats van beperkingen is daarbij het uitgangspunt. Onze kracht is laagdrempeligheid in contact i.c.m. een gezonde dosis humor. Hierdoor zijn wij in staat in contact te komen met mensen met uiteenlopende problematiek.

Wij begeleiden cliënten met problematiek met als doel de eigen regie, zelfredzaamheid en de participatie in de maatschappij van de client te vergroten en/of te stabiliseren. Hierbij staan de vragen, wensen en mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk centraal.

In de begeleiding van cliënten is sprake van (multi-)problematiek: psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met een licht verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek en/of een forensische achtergrond (dubbel of triple diagnostiek). Bij de begeleiding zal het (professionele) netwerk en de omgeving/buurt waar de cliënt woont nadrukkelijk betrokken worden en zo mogelijk ingezet worden om de afgesproken doelen te behalen.

In de begeleiding van cliënten zijn meerdere samenwerkingspartijen betrokken waar wij contact mee onderhouden. Van Kammen Begeleiding hecht waarde aan korte lijnen met betrokken partijen en afstemming met collega’s.

WACHTTIJDEN

Aanmeldingstijd

Mensen die nu een intake/ 1e gesprek hebben gehad hebben gemiddeld 1 - 0 dagen gewacht.

Leveringstijd

Mensen die nu gestart zijn hebben na intake gemiddeld 1 - 0 dagen gewacht.