Lid ZZP

Optimaal Oud

“Iedereen wil graag optimaal oud worden. Als seniorencoach bied ik – vanuit positieve gezondheid (wat kan nog wél) en sociale relaties (passende benadering en omgang) – begeleiding rond sociaal-emotionele thema’s.”
GA NAAR WEBSITE
OVER ONS

Samen op zoek naar ‘de mens achter de mens’; dat is mijn doel met OPTIMAAL OUD. Laat ik mijzelf eerst aan u voorstellen. Mijn naam is Bianca Oechies-Jansen (1964), ik ben gelukkig getrouwd en moeder van 3 kinderen. In de afgelopen jaren heb ik als Medewerker Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG veel kennis en ervaring opgedaan op verschillende soorten afdelingen. Daarbij kwam ik in aanraking met ouderen, een doelgroep die mij oprecht raakte en waar ik graag mee wil werken! Na het behalen van de hbo-opleiding Seniorencoach, begeleid ik nu vanuit mijn bedrijf OPTIMAAL OUD 55+’ers – met en zonder dementie – in hun proces van het ouder worden. Ook adviseer en coach ik mantelzorgers en professionals. Respect, humor, praktisch handelen en kijken naar wat nog wél kan zijn in al mijn werkzaamheden de rode draad

Door de gezondheidszorg die steeds meer verbetert, door de betere gezondheidsvoorlichting (over roken, drinken enz.) en doordat ouderen meer verantwoording nemen voor hun eigen gezondheid en welzijn blijft de levensverwachting van deze doelgroep stijgen. Ouderen zijn veel mondiger geworden en komen beter voor zichzelf op. Toch is er, binnen de huidige maatschappij, ook een druk op de ouderen. Zij moeten langer werken, oppassen op kleinkinderen maar willen zij dat wel, sommigen worden mantelzorger, zij leven in een – soms voor hun lastig- digitaal tijdperk en zien dierbaren om hun heen overlijden aan de ziektes van de huidige tijd.  Dit alles kan ervoor zorgen dat de senior vastloopt in zijn of haar denkpatroon en er een hulpvraag ontstaat.

Uw hulpvraag en eigen regie staan centraal. OPTIMAAL OUD biedt vervolgens de kaders waarbinnen u uw vragen kunt onderzoeken, gedachten kunt ordenen of nieuwe perspectieven kunt ontdekken.

Indien u gevoelsmatig aansluit bij één van de onderstaande kwesties;

heeft u behoefte aan zingeving?
maakt u zich zorgen om uw geheugen?
wilt u hulp bij uw afnemende mobiliteit?
heeft uw partner dementie?
heeft u een verlies geleden op wat voor een vlak dan ook? (baan, uw mobiliteit, leeftijd, een dierbare)

Of heeft u een ander thema waar u tegen aanloopt? Dan kunt u gebruik maken van wat OPTIMAAL OUD u te bieden heeft. Door aandachtig te luisteren en in uw situatie in te leven, (her)ontdekken we samen uw persoonlijke wensen en verlangens. Daarbij kijken we naar wat nog wél kan en geven we dit inhoud. Dit kan u meer zelfvertrouwen geven, assertiever maken indien nodig, hulp bieden bij acceptatie van welk verlies dan ook, en preventief of probleemoplossend werken.

Zo ontstaat er weer nieuwe energie en zin om de dag te beginnen!