Lid ZZP

Zorgbegeleiding Broersma

“Continuïteit, stabiliteit en betrouwbaarheid zijn voor mij in de begeleiding belangrijke kernwaarden.”
OVER ONS

Zorgbegeleiding Broersma is een ZZP-initiatief van Wybren Broersma. Sinds 2008 ben ik werkzaam als zelfstandig pedagoog en geef ik individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme. De individuele begeleiding geef ik bij de jongeren thuis, op school en op de werkplek

De begeleiding is betrokken, persoonlijk en aansluitend bij het individu en zijn/haar omgeving. Continuïteit, stabiliteit en betrouwbaarheid zijn voor mij in de begeleiding belangrijke kernwaarden. De individuele begeleiding kan gericht zijn op het vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid, het aanleren van sociale vaardigheden en het ondersteunen bij het leren plannen, organiseren en structureren.

In de begeleiding probeer ik de jongere te laten groeien vanuit veiligheid. Door betrokken en geduldig met de jongere en zijn/haar omgeving te werken, kan de jongere zich ontwikkelen. Het contact met de omgeving van de jongere, met name de ouders/verzorgers en andere gezinsleden zijn belangrijk. Samen werken we stap voor stap aan wat voor de jongere belangrijk is.