Lid

Pro Faktoor Zorg

“Samen met u streven wij naar een optimale leef- en werksituatie. Wij doen dat vanuit een Christelijke identiteit.”
GA NAAR WEBSITE
OVER ONS

P

ro Faktoor is een christelijke zorgaanbieder. De zorg bij Pro Faktoor bestaat hoofdzakelijk uit dagbesteding, individuele begeleiding, scholing en re-integratie. 

De activiteiten zijn hoofdzakelijk gericht op werk- of activiteitenbegeleiding. Dat kan binnen een werkplaats of in de winkel, maar ook daarbuiten. Denkt u maar aan job-coaching op uw huidige werkplek of detachering binnen een regulier bedrijf.

Dagbesteding
Deze vorm is voornamelijk gericht op begeleiding bij dagactiviteiten in groepsverband. De begeleiding is gericht in een brede leeftijdsgroep ( 16 – 65 jaar). Het dagactiviteitenprogramma is afgestemd op uw zorgvraag en wordt vooraf met u besproken. De activiteiten worden zowel binnen als buiten de voorziening  aangeboden.

Begeleiding individueel
Stabiliteit in de werk- en thuissituatie kan om een individuele benadering vragen. Door middel van deze begeleiding wordt u geholpen in de praktische zaken van het dagelijkse leven. De begeleider kijkt met u mee, geeft aanwijzingen, stuurt en ondersteunt. Begeleiding vanuit een christelijke identiteit.