De Huppe

Huppe Tegel1
Wie?    Alfons en Wilma van Vilsteren
Wat?    Leerwerkboerderij
Waar?  Zwolle

De Huppe is een zelfstandig, agrarisch leerwerkbedrijf, bestaande uit de zorgboerderij, kaasmakerij en landwinkel.

Welke zorg bieden we?

  • Dagbesteding / Begeleid-beschermd werken
  • Werkervaringsplekken (training)
  • Individuele zorg
  • Passend Onderwijs

Aan wie?
Leeftijd           kinderen, jongeren en volwassenen
Grondslag      GZ en GGZ

Informatie over de zorg
Aandachtspunten binnen de begeleiding op de dagbestedingsplek zijn plezier ervaren, rust ervaren en positieve bekrachtiging. De supportieve werkwijze heeft een ondersteunend, stabiliserend en ontwikkelingsgericht karakter. Dit binnen een omgeving waar de cliënt zichzelf kan zijn, een gestructureerd aanbod van activiteiten aangeboden krijgt en een band met zijn/haar begeleider opbouwt, dusdanig dat gedachten en gevoelens uitgesproken kunnen worden.Het respecteren van elkaar, verschillende culturen, geloven en levenswijzen zijn terugkerende onderwerpen binnen de begeleiding. Het kunnen ontwikkelen van een eigen identiteit vinden wij belangrijk.

Het realiseren van een zinvolle dagbesteding aan cliënten op de zorgboerderij (één of meerdere dagen per week) om de thuissituatie te ontlasten en het welbevinden van de cliënt te vergroten. De (jong) volwassen cliënten leren welke werkzaamheden zij willen en kunnen en wat zij er nog voor nodig hebben. De zorgboerderij dient als werk-leerplek. Daar waar mogelijk wordt er gewerkt aan arbeidsintegratie van de jongere/volwassene in een reguliere baan met tijdelijke of indien noodzakelijk langdurige coaching op de werkplek.

Contactgegevens:

Adres             Kleine Veerweg 9, 8017 BP Zwolle
Telefoon        038-4602798
E-mail            info@dehuppe.nl