Intelecto

Wie?    Asmaret Esajascropped-Logo1.png
Wat? Individuele begeleiding, verscheidene trainingen en onderzoeken m.b.t. diagnostiek
Waar?  Zwolle en omgeving

Mijn naam is Asmaret Esajas. Ik ben eigenaar en oprichter van Intelecto. Daarnaast ben ik orthopedagoog bij Intelecto. Als orthopedagoog ben ik betrokken bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ik ben SKJ geregistreerd. Deze registratie zijn een garantie voor de bewaking van kwaliteit en deskundigheid.  Ik heb gewerkt met jongeren met ADHD, ODD en autisme. Ook heb ik leerlingen met motivatieproblemen en leerproblemen begeleid. Tot slot ben ik momenteel werkzaam als orthopedagoog bij een organisatie die begeleiding biedt aan AMV’s. Ik werk graag samen met u om het beste resultaat te behalen voor u en uw kind!

Welke zorg bieden we?
Individuele begeleiding
Diagnostiek
Diverse trainingen

Aan wie?
Leeftijd          Kinderen
Grondslag      GGZ & GZ

Informatie over de zorg

Bij Intelecto bieden we individuele begeleiding en groepsgerichte begeleiding. De individuele begeleiding kan gegeven worden aan kinderen of ouders. De groepstraining is voor kinderen met faalangst.

Studievaardigheden Bijvoorbeeld hoe leer je voor een toets, hoe maak je huiswerk, hoe maak je een goede planning, hoe ga je om met een agenda of motivatieproblemen
Sociale vaardigheden Bijvoorbeeld hoe ga je om met conflict situaties, hoe maak je contact met een ander, hoe gedraag je je op school
Algemene vaardigheden Bijvoorbeeld vergroten van zelfvertrouwen, wat doe je als je iets niet weet of snapt, het herkennen of begrijpen van emoties
Opvoedondersteuning Elke ouder loopt tijdens de opvoeding van zijn of haar kind(eren) wel eens tegen moeilijkheden of vragen aan. Het kan soms prettig zijn als iemand dan met u meedenkt. In een paar gesprekken met u en eventueel de kinderen proberen we samen het opvoedprobleem op te lossen.
Psycho-educatie Psycho-educatie is een vorm van begeleiding met als doel het vergroten van kennis over je diagnose. Zoals wat houdt je diagnose precies in, hoe kun je met deze diagnose omgaan, hoe vertel je aan anderen dat je een diagnose hebt.
Diagnostiek

Intelecto biedt faalangstonderzoek en intelligentieonderzoek aan kinderen. Onderzoek kan om verschillende redenen worden ingezet. Ieder ouder vraagt zich in de opvoeding van zijn of haar kind wel eens af of bepaald gedrag normaal of afwijkend is en of dit gedrag mogelijk in de toekomst voor problemen kan gaan zorgen. Dan kan het zinvol zijn om een intelligentieonderzoek of een faalangstonderzoek af te nemen. Ook kan een intelligentieonderzoek ingezet worden als u twijfelt over het middelbare school advies van de basisschool. Daarnaast kan een intelligentieonderzoek ingezet worden bij leerproblemen, motivatieproblemen of gedragsproblemen. We maken gebruik van de WISC-III. Dit is de meest gebruikte intelligentietest in Nederland.  Twijfelt u of een intelligentieonderzoek passend is voor uw kind neem dan vrijblijvend contact met ons op of lees meer over de onderzoeken op onze website.

Contactgegevens:
Telefoon        +31 (0)6 – 55 06 51 04
E-mail            contact@intelecto.nl
Website Intelecto