De Maargies Hoeve

Wie?     Lu Nijk
Wat?    Zorgboerderij
Waar?  Kallenkote

 

De Maargies Hoeve is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardig MaargiesHoevezorgbedrijf, waar diverse vaste medewerkers in dienst zijn gekomen, om mensen die extra begeleiding nodig hebben een warme en zorgrijke omgeving te bieden.

Welke zorg bieden we?
  • Dagbesteding
  • Logeeropvang
Aan wie?
Leeftijd           kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
Grondslag      GZ en GGZ

I
nformatie over de zorg

Wij zijn van mening dat mensen vooral duidelijkheid, regelmaat en rust nodig hebben in hun leven. Dit bieden wij hun op onze zorgboerderij.

Door een omgeving te creëren waar de deelnemers zich gerespecteerd en op hun gemak voelen en waar ze volwaardig betrokken zijn bij diverse activiteiten, proberen wij bij te dragen aan een toename van hun eigenwaarde en zelfstandigheid.Gekeken wordt naar de mogelijkheden van de cliënt in plaats van zijn beperkingen.

Wij bieden zorg en een zinvolle dagbesteding aan de volgende doelgroepen:

mensen met een verstandelijke beperking
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met psychische of psychiatrische problematiek
mensen met een autistische stoornis
kinderopvang
jeugdigen/jeugdzorg
dementerende ouderen

Contactgegevens:
Adres             Kallenkote 19, 8345 HB Kallenkote
Telefoon       0521-511776
                      0653836141
E-mail            info@demaargieshoeve.nl