InnSide

Wie?     Familie Veenstra en familie Grit
Wat?    Pleegzorginstelling
Waar?  Zwolle

 

Wij zijn familie Veenstra en familie Grit. Tijdens onze persoonlijke zoektochten InnSideLogoom vorm te geven aan ons verlangen iets te doen voor jongeren in de knel raakten we in gesprek met elkaar. We bleken behalve een mooie vriendschap ook deze passie te delen. Na een gezamenlijk proces van enkele jaren konden we in 2007 starten met InnSide.

Welke zorg bieden we?
  • Begeleid/beschermd wonen
  • Pleegzorg
Aan wie?
Leeftijd           jongeren
Grondslag      GZ en GGZ

I
nformatie over de zorg

InnSide is een christelijke leefgemeenschap. Het is onze overtuiging dat God een bedoeling heeft met mensen en mensen mogelijkheden en talenten geeft. We willen jongeren die in deze gebroken wereld beschadigd zijn door het leven vanuit een positief uitgangspunt benaderen en hen opvoeden en begeleiden in hun ontwikkeling.

Duopleegzorg, oftewel gezamenlijk pleegouderschap. Onze twee gezinnen bieden gezamenlijk onderdak aan 6 jongeren. In de eerste plaats gaat dit om pleegkinderen, jongeren die via een reguliere pleegzorginstelling bij ons terecht komen. Daarnaast kunnen er ook jongeren bij ons wonen die op een andere wijze een indicatie hebben. Ouders, kerken, sociale wijkteams of andere instellingen kunnen altijd contact met ons opnemen voor een woonplek voor jongeren.

De begeleiding is afgestemd op de jongere. Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied, zodat de jongere zich kan ontwikkelen tot een evenwichtig volwassene kan een aandachtspunt zijn. Of er zijn aspecten in het praktische vlak, zoals het beheren van financiën, die vragen om begeleiding. De begeleiding bestaat minimaal uit wekelijkse gesprekken waarbij een persoonlijk ontwikkelplan uitgangspunt is. Daarnaast zijn we als een soort achtervang-gezin 24 uur beschikbaar en kunnen ze elk moment bij ons binnenlopen.

Contactgegevens:
Familie Grit
Adres             Zwarteweg 106A, 8017 AZ Zwolle
Telefoon        038-4200796
E-mail            henkgrit@innside.nl
                        trixgrit@innside.nl
Familie Veenstra
Adres             Zwarteweg 106, 8017 AZ Zwolle
Telefoon        038-4600725
E-mail            henkveenstra@innside.nl
                        tienkeveenstra@innside.nl