Info voor de verwijzer

Info voor verwijzers

Als verwijzer ben je een essentiële schakel in het proces van het vaststellen van de zorgbehoefte tot het bieden van ondersteuning aan zorgvragers. Als coöperatie werken wij in het proces iets anders dan een gemiddelde zorgaanbieder. Voor verwijzers is het prettig om te weten wat onze coöperatie doet en hoe het proces van aanmelding/ verwijzen werkt. Alle informatie hierover vind je op deze pagina.

Over de coöperatie

Klaver4you is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders. Vanuit ons centrale Servicecentrum ondersteunen wij de coöperatieleden, zodat zij meer tijd en geld overhouden voor de zorg. Onze dienstverlening is met name op het gebied van zorginkoop (aanbestedingen & contractbeheer) en zorgadministratie. Voor cliënten en verwijzers opereren wij daarom meer op de achtergrond. Ons streven is hen zo min mogelijk te belasten en op de achtergrond te ondersteunen, zodat zo goed mogelijke zorg geleverd kan worden.

 

Waar wij mogen leveren

Klaver4you heeft een raamovereenkomst voor maatwerkondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo bij verschillende gemeentes. Daarnaast hebben wij een regionaal contract met het Zilveren Kruis Zorgkantoor voor Wlz-zorg. Een actueel overzicht van waar wij een contract hebben vind je hier.

Klaver4you heeft contacten voor het leveren van maatwerkondersteuning binnen de financieringsstroom Zorg in Natura (ZIN). Zorgvragers met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunnen rechtstreeks bij de coöperatieleden terecht.

 

Onze coöperatieleden

Onze coöperatieleden leveren de zorg binnen onze contracten. Contractueel gezien zijn zij onderaannemer van de coöperatie. Om lid te worden van de coöperatie moeten zorgpartijen voldoen aan verschillende lidmaatschapsvereisten. Meer informatie hierover vind je hier. Ook gedurende het lidmaatschap voeren wij regelmatig toetsingen uit op kwaliteit.

Afhankelijk van de regio/ gemeente, wordt een coöperatielid bij contractbeheer aangemeld, voordat hij/ zij zorg als onderaannemer mag leveren. Twijfel je of een coöperatielid binnen jouw gemeente/ regio mag leveren via Klaver4you? Neem dan gerust contact met ons op.

 

De zorg

Zorgvragers die in aanmerking (denken te) komen voor maatwerkondersteuning, melden zich altijd eerst bij de centrale toegang van de gemeente. Wanneer een zorgvrager zich (in een enkel geval) bij ons Servicecentrum meldt, verwijzen wij hem/ haar altijd door naar de centrale toegang van de betreffende gemeente.

Denkt u als toewijzer een passende plek te vinden bij één van onze coöperatieleden, dan kan de eventuele plaatsing rechtstreeks met het coöperatielid afgestemd worden. Zij kunnen met u het best oriënteren of er inderdaad een passende plek is, en zo ja, wanneer gestart kan worden. Dient de zorg via ZIN gefinancierd te worden, en heeft onze coöperatie de afspraken om dit te faciliteren, dan kan de zorg toegewezen worden aan onze Klaver4you met AGB-code 73730434.

Wilt u een zorgvrager doorverwijzen naar onze coöperatie maar heeft u nog geen passende plek bij een coöperatielid op het oog, neem dan s.v.p. contact op met ons Servicecentrum. Wij kijken dan graag met u mee wie van de coöperatieleden eventueel de zorg kan bieden, en brengen u met hen in contact.

Na verwijzing pakt het coöperatielid de aanmelding van het dossier met ons op. De zorgtoewijzing van cliënt zal bij ons Servicecentrum binnenkomen, waarna wij vanuit een beveiligd dossier in ons cliëntvolgsysteem de zorgadministratie uitvoeren en afstemmen met het coöperatielid.

 

Werving/ plaatsing

Onze coöperatie is zeer strikt op het werven van zorgvragers door coöperatieleden. In het kader van de onafhankelijkheid van de verwijzers/ centrale toegang is het niet toegestaan actief te werven dan wel zorgvragers (voor intake) te plaatsen, voordat een onafhankelijke toets door de centrale toegang van de betreffende gemeente/ regio heeft plaatsgevonden. Onze coöperatieleden zijn hiervan op de hoogte en verwijzen zorgvragers altijd door naar de centrale toegang. Mocht je toch van mening zijn dat er actieve werving plaatsvindt, of dat een maatwerkvoorziening (indirect) wordt afgedwongen, neem dan s.v.p. contact op met ons Servicecentrum.

 

Contact

Heb je een praktische vraag of een casus waar je over wilt sparren? Neem dan gerust contact op met ons Servicecentrum via info@klaver4you.nl of telefoonnummer 0850410517. We staan graag klaar om vragen te beantwoorden en waar mogelijk mee te denken/ helpen.

 

 

Let op: Deze informatie is bedoeld als algemene richtlijn voor verwijzers. Neem bij onduidelijkheden of bijzonderheden contact op met ons Servicecentrum.