Zorg via Klaver4you: wie, wat en waar

cliënten “via klaver4you”

Volwaardig leden van Klaver4you hebben de mogelijkheid om cliënten aan te melden op naam van Klaver4you, ofwel in zorg te nemen “via Klaver4you”. In deze constructie worden zorgvragers aangemeld bij de zorginstelling, waarbij de zorgtoewijzing (indicatie) op naam komt van Klaver4you. Het betreft hier altijd zorg met financieringsvorm Zorg in Natura!

Om cliënten juist aan te melden op naam van Klaver4you, dient de zorgtoewijzing aangewezen te worden aan Klaver4you, met vermelding van onze AGB code. Dit heeft geen gevolgen voor de levering van de zorg in de praktijk. Ook de betreffende indicatie wordt altijd door Klaver4you aan de zorgaanbieder doorgestuurd, zodat eventueel ondersteuningsplannen en zorgdoelen bij de locatie bekend zijn.

De Backoffice van Klaver4you zorgt, na de aanmelding, voor alle juiste administratieve afhandelingen van de zorg. Denk hierbij aan;

  • Het tijdig ontvangen van de juiste indicatie en/ of beschikking op locatie, zodat bekend is welke zorg geleverd en gedeclareerd mag worden.
  • Het periodiek afhandelen van de declaraties van de geleverde zorguren, via het officiële berichtenverkeer iWmo, iWlz en iJw van Vecozo.  Deze gedeclareerde zorggelden (min inhouding) uitbetalen aan de zorgaanbieder.
  • Het opbouwen van een digitaal cliëntdossier met daarin opgenomen; de geldige digitale toewijzingsberichten, de gedeclareerde zorguren en eventueel overige bewijslasten. 
  • Het aanleveren van productiegegevens werkelijk geleverde zorguren aan het CAK, ten behoeve van de berekening van de eigen bijdrage voor de cliënt.
  • Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van verantwoording- en controleprocessen door externe partijen zoals de gemeente(s) en het zorgkantoor, al dan niet in samenwerking met een externe accountant.

Het opbouwen van het zorgdossier van de cliënt, met daarin o.a. de zorgovereenkomst met de aanbieder en het zorg-/handelingsplan, wordt gedaan door de zorgaanbieder zelf. Dit omdat deze documentatie vanuit de praktijk van de zorg wordt opgesteld en geëvalueerd. Indien gewenst is de Backoffice wel aanwezig voor ondersteuning/ advies op het gebied van het opbouwen en bijhouden van een zorgdossier.

wat wij mogen leveren

Klaver4you heeft aanbestedingen met meerdere gemeentes, en het zorgkantoor Zilveren Kruis (regio Zwolle). Wij mogen zorg faciliteren binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (Jw) en Wet Langdurige Zorg. Wij hebben op het moment geen aanbesteding binnen de Zorgverzekeringswet.

Samengevat mag Klaver4you de volgende zorgvormen faciliteren:

Wlz: extramurale zorg binnen de sector GZ (gehandicaptenzorg), waaronder dagbesteding, begeleiding, persoonlijke verzorging en het Volledig Pakket Thuis. Buiten de GZ sector is de mogelijkheid tot het maken van bijzondere afspraken. Er is echter geen mogelijkheid tot het faciliteren van intramurale zorg (verblijf).

Wmo: zorg en ondersteuning wmo-breed. Dit betreft voornamelijk dagbesteding en (ambulante) begeleiding.

Jw: zorg en ondersteuning aan jeugdigen. Dit betreft dagbesteding, begeleiding, persoonlijke verzorging en logeeropvang.

Zorg gefaciliteerd door Klaver4you vind enkel plaats met de financieringsvorm Zorg in Natura (ZIN).

waar wij mogen leveren

Klaver4you heeft, naast de afspraken voor het leveren van Wlz-zorg in de regio Zwolle, aanbestedingen binnen in een grote regio van gemeentes. Welke gemeentes dit zijn, kunt u hier zien.

Bij twijfel of Klaver4you een bepaalde aanbesteding heeft, kunt u altijd contact opnemen met de Backoffice.

Verder lezen:
Wat is Klaver4you?
Aansluiten bij Klaver4you
De zorgaanbieders
Contact