Stichting De Omzetting

Wie?    Bram Stuve
Wat?    Dagbesteding, participatie, talentontwikkeling
Waar?  Zwolle

 

Stichting de Omzetting is ontstaan en opgericht door 25 cliënten en medewerkers van Aanzien, een zorgorganisatie werkzaam in Zwolle, Meppel en Staphorst.  De grote veranderingen op sociaal-maatschappelijk gebied, zijn voor ons aanleiding geweest, om onze kracht te bundelen. We hebben besloten om gezamenlijk vorm te gaan geven aan onze oplossingen voor gezamenlijke problemen en uitdagingen.

Stichting de Omzetting is een samenwerkingsverband van mensen die zich willen ontwikkelen. Door te werken vanuit verbinding en kracht, willen wij vorm geven aan ontwikkeling.
Ontwikkeling is wat ons verbindt. Verbinding is wat ons ontwikkelt.

Binnen de Omzetting creëren we een omgeving, waarin mensen hun wensen en talenten inzetten voor ontwikkeling. Creëren is ontwikkelen. Wij willen ontwikkelen, dus we creëren.

Welke zorg bieden we?
  • Dagbesteding
  • Trajectbegeleiding
  • Ambulante begeleiding
Aan wie?
Leeftijd           (jong)volwassenen
Grondslag      GGZ
 
I
nformatie over de zorg
Stichting de Omzetting biedt hulp aan mensen die hierom vragen. Het kan hierbij gaan om een hulpvraag op alle leefgebieden. Hierbij werken wij praktisch, methodisch en doelgericht. Onze hulp is gericht op ondersteunen, niet op overnemen. We (her)vinden en mobiliseren de kracht van mensen en verbinden deze met de kracht van anderen.In een uitgebreid intakegesprek wordt zowel de hulpvragen als de algehele situatie in kaart gebracht. Hierna worden praktische doelen en handelingen afgesproken. Met de hulpvrager wordt een persoonlijk actieplan opgesteld. Hierin worden doelen geformuleerd en er wordt afgesproken hoe deze doelen bereikt kunnen worden.Bij de Omzetting werken hulpvragers en hulpverleners samen aan de uitvoering van de actieplannen. In onze organisatie hechten wij grote waarde aan het aangaan van verbindingen. We maken een omgeving waarin eenieder zich welkom en veilig voelt. Openheid, acceptatie, samen zijn, wederzijdse ondersteuning en stimulering zijn kernen van onze organisatie. Vanuit deze kernen wordt dagelijks gewerkt aan de doelen van eenieder die deelneemt.

In onze veranderende samenleving wordt het steeds belangrijker dat mensen zichzelf én anderen helpen. Onze hulpverlening is dan ook samenwerking. Samenwerking waarin mensen in verbinding hun krachten aanspreken en inzetten, om te doelen te bereiken die zij zelf formuleren.

Contactgegevens:
Adres Koestraat 31, 8011NJ Zwolle
Telefoon 038-7600170
E-mail info@deomzetting.nl
www.deomzetting.nl