Lid ZZP

Lach & Geniet Kindercoaching

Ik ben Leonie, gediplomeerd Kind en Jeugd Deskundige/Kindercoach. In mijn praktijk komen kinderen vanaf 7 jaar, pubers t/m 18 jaar en of hun ouder(s) en coach ik hen op verschillende gebieden.
GA NAAR WEBSITE
OVER ONS

Na ruim 18 jaar werkzaam geweest te zijn in het Speciaal Onderwijs, waarin ik voornamelijk werkte met leerlingen met een ASS diagnose en of heftige gedrag problemen, vond ik het mede na de intreding van Passend Onderwijs tijd voor een andere missie.

In onze huidige prestatiegerichte maatschappij, waarbij er zowel op school, werk, maar ook thuis veel van een ieder gevraagd wordt, is het voor zowel kinderen, pubers , ouders en ook leerkrachten bijna onmogelijk om je hoofd boven water te houden. Toetsen voeren vaak de boventoon, enorme werkdruk gekoppeld aan prestaties, inzetten op gesignaleerd gedrag, zonder onderliggende oorzaak in beeld te brengen en volle klassen maken dat veel kinderen en pubers zich echt niet gezien                                                  en erkend voelen. Dit moest en wilde ik                                                    anders doen.

 

Kinderen en pubers komen bij Lach en Geniet rechtstreeks of vaak in samenwerking met een huisarts, Sociaal Wijk Team, Centra Jeugd en Gezin en of school. De hulpvragen zijn gericht op opvoed- en of ontwikkelingsvraagstukken, emotie en of gedrag regulatie, (mogelijke) aanwezige kind factoren en of thema’s als faalangst, negatief zelfbeeld, weerbaarheid, sociale vaardigheden en of gezinsomstandigheden. Ik werk kind en of puber gericht en vanuit zijn of haar emoties, gedachten, behoeftes, talenten en kwaliteiten. Dit ondersteund door verschillende leuke interactieve werkvormen en erkende methodes en waar mogelijk altijd in interactie met ouder(s). Mede daarom heb ik ook een eigen emotietool ontwikkeld, Tolkabouts, om voor kinderen, ouders en scholen dichterbij de essentie van emoties te kunnen komen om zo te werken aan de onderliggende oorzaak van waar een hulpvraag vandaan komt. Door emoties bij kinderen te leren (h)erkennen, inzichtelijk te maken, te reguleren en mee om te leren gaan, kunnen we zo ook beter zien wat er speelt en nodig is.  

Naast dat kinderen en of pubers in de praktijk in Zwolle-Zuid komen, is Lach en Geniet soms ook werkzaam op scholen om zo Intern Begeleiders en leerkrachten te ondersteunen bij zorg en onderwijs vraagstukken in een klas of vindt coaching ook op school plaats met kinderen, zodat ook zij buiten kaders en richtlijnen kunnen kijken en kinderen weer in essentie zien wie ze zijn.