Ester Pronk Begeleiding

Wie?    Ester Pronk
Wat?    Gespecialiseerde begeleiding aan mensen met verscheidene zorgvragen/ problematieken
Waar?  Zwolle

 

Ester Pronk Begeleiding is er voor mensen die specialistische begeleiding willen en de regie over hun eigen leven willen voeren. Wij ondersteunen mensen bij hun zoektocht naar wat nodig is om de kwaliteit van leven te verbeteren en zoveel mogelijk het leven in eigen hand te hebben. Onze expertise bieden wij aan, denken mee, ondersteunen, adviseren, begeleiden en coachen de cliënt waar dat nodig is.

Welke zorg bieden we?
  • Individuele Begeleiding
Aan wie?
Leeftijd           (jong)volwassenen
Grondslag      GZ, GGZ

 

Informatie over de zorg
Wij bieden mensen graag een persoonlijke benadering, gericht op samenwerken en vertrouwen. De verbinding en communicatie in de begeleiding vinden wij essentieel. Persoonlijke groei hangt samen met het letterlijk en figuurlijk in beweging komen.
Wij gaan uit van kwaliteiten die mensen hebben en positieve ervaringen uit het verleden. Deze gebruiken wij in de huidige situatie om een positieve en belangrijke basis te bouwen voor de toekomst.
Wij bouwen met mensen om een zelfstandig leven te hebben waarin regie, autonomie en kwaliteit van leven belangrijk zijn.

 

Wij bieden begeleiding aan mensen met:
psychische problemen zoals persoonlijkheidsproblematiek
psychosociale problemen zoals financiële problemen, maatschappelijk problemen, sociale problemen
verslavingsproblemen
ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD en Autisme
een verstandelijke beperking

In samenspraak met de verantwoordelijke voor de WMO en aan de hand van het opgestelde plan komen de volgende leefgebieden aan de orde:
financiën
sociaal netwerk
dagbesteding
gezondheid

Begeleiden is voor ons een proces met een duidelijk doel en resultaatgericht. Samen met de betreffende cliënt wordt er minimaal een jaarlijkse evaluatie gepland.
Het begeleiding- en coaching traject bestaat echter altijd uit een PDCA Cyclus van: plan; do; check, act.

Contactgegevens:
Telefoon           0614128766
E-mail              ester@esterpronk.nl