Aanbestedingen,  Alle

Dagbesteding Zwolle 2019: Goede Dagen & Perspectief

Vanaf 1-1-2019 is Klaver4you een van de circa 30 aanbieders gecontracteerd voor Dagbesteding Wmo in de gemeente Zwolle. Dagbesteding zal onderdeel zijn van Goede Dagen & Perspectief. Het uitgangspunt van GD & P is zinvolle daginvulling voor alle inwoners (18+) van de gemeente Zwolle.

Met het nieuwe contract zal ook een nieuwe werkwijze wat betreft de dagbesteding geïmplementeerd worden. Waar zorgvragers voorheen gewoon bij de zorginstelling (met een contract voor dagbesteding) konden aankloppen, zal dit nu anders gaan werken. De gemeente heeft een Eerste aanspreekpunt aangewezen, die middels een Lichte toets zal kijken of de inwoner dagbesteding/ daginvulling kan vinden bij het voorliggend veld of een pilot, of dat echt een dagbestedingstraject bij een zorgaanbieder gestart moet worden. Is dit tweede het geval, dan zal het Eerste aanspreekpunt samen met de inwoner bepalen welke aanbieder dit gaat worden. Deze aanbieder heeft vervolgens een acceptatieplicht en zal het dagbestedingstraject gaan starten. De aanbieder zelf bepaalt vervolgens hoe dit traject eruit gaat zien (welk product met welke intensiteit) en hoe lang dit traject gaat duren.

Het Eerste aanspreekpunt is vanaf 2019 Samen Zwolle. Leden van Klaver4you kunnen via de coöperatie dagbesteding gaan bieden in de gemeente.

Bijgevoegd vind je de belangrijkste documenten m.b.t. deze aanbesteding. Wil of ga je dagbesteding leveren? Neem de stukken dan goed door!