Aansluiten bij Klaver4you

Lid worden van klaver4you

Zorgaanbieders die geïnteresseerd zijn in het aansluiten bij Klaver4you, kunnen contact opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek is er ruimte om wederzijds nader kennis te maken, en de mogelijkheden binnen een eventueel lidmaatschap te bespreken. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op het ‘Kantoor Klaver’ te Zwolle.

aspirant- en volwaardig lidmaatschap

Om de kwaliteit van de te leveren zorg en diensten te waarborgen, maakt Klaver4you onderscheid tussen (nieuw aangesloten) aspirant-leden, en volwaardig leden. Aspirant-leden zijn nieuw toegetreden leden, die nog aan bepaalde kwaliteitseisen dienen te voldoen. Deze eisen zijn als volgt;

  • De zorgaanbieder is aangesloten bij een erkend kwaliteitssysteem in de zorgsector, en kan aantonen aan de kwaliteitseisen voortvloeiend uit dit systeem te voldoen, middels een geldig kwaliteitscertificaat. Voorbeelden van erkende kwaliteitssystemen zijn de ISO, HKZ of het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien door de federatie Landbouw en Zorg.
  • De zorgaanbieder heeft een volledig functionerend cliëntvolgsysteem aangeschaft en geïmplementeerd in de organisatie. In dit systeem wordt de zorgadministratie van het volledige cliëntenbestand gefaciliteerd. Het cliëntvolgsysteem biedt mogelijkheden tot koppeling cq afstemming met de Backoffice van Klaver4you. Voorbeelden van dergelijke cliëntvolgsystemen zijn Qurentis en Zilliz.
  • De zorgaanbieder geeft blijk van transparantie. De zorgaanbieder biedt Klaver4you de gelegenheid minimaal eenmaal per jaar een bezoek te brengen aan de zorglocatie. Daarnaast vindt regelmatig contact en afstemming plaats met de Backoffice van Klaver4you, over noodzakelijke (zorg)administratieve afhandelingen.

 

Aspirant-leden genieten van vrijwel alle diensten aangeboden door Klaver4you, met uitzondering van de mogelijkheid om cliënten op onze naam aan te melden. Deze dienst bieden wij enkel aan onze volwaardig leden, om de kwaliteit van de door ons gefaciliteerde zorg te kunnen waarborgen.

Wanneer blijkt dat de zorgaanbieder aan bovenstaande eisen voldoet zal het lidmaatschap omgezet worden naar volwaardig lidmaatschap. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

kosten van het lidmaatschap

Voor lidmaatschap bij Klaver4you wordt entreegeld gevraagd. Dit bedrag wordt gezien als een (eenmalige!) investering in Klaver4you, zodat de diensten geboden door Klaver4you en haar Backoffice bekostigd kunnen worden.

Gedurende het gehele lidmaatschap bij Klaver4you wordt geen contributie gevraagd. Wij vragen enkel een kleine percentuele inhouding op de zorggelden, die voortvloeien uit de zorgdeclaraties van cliënten op naam van Klaver4you. Deze percentuele inhouding wordt periodiek geëvalueerd met een externe accountant, met als uitgangspunt dat zo veel mogelijk geld ‘terug zal stromen’ naar de aanbieder.

Lidmaatschap als zzp’er

Ook als ZZP’er kun je je aansluiten bij Klaver4you! Klaver4you hanteert aangepaste voorwaarden en processen voor het lidmaatschap van ZZP’ers, zodat deze beter op de kleinschaligheid en organisatie als ZZP’er aansluiten. De aanpassingen zijn onder andere van invloed op het proces van toetreding, het entreegeld en de kwaliteitseisen van het lidmaatschap.
Bij ZZP leden wordt geen onderscheid gemaakt tussen aspirant- en volwaardig lidmaatschap.

Verder lezen:
Wat is Klaver4you?
Zorg via Klaver4you: wie, wat en waar
De zorgaanbieders
Contact