Aansluiten bij Klaver4you

Aansluiten?

Met de huidige aangesloten zorgaanbieders heeft Klaver4you een rijk en volledig ledenbestand die aansluit bij onze visie, werkwijze en werkgebied. In principe worden daarom ook geen nieuwe leden aangenomen. Enkel zorgaanbieders die aan kunnen tonen dat zij een uniek en aanvullend zorgaanbod dan wel zorginitiatief hebben, kunnen in aanmerking komen voor een lidmaatschap bij de coöperatie.

Zou je graag willen aansluiten en ben je van mening dat jouw zorginitiatief een unieke aanvulling is voor de coöperatie? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Lidmaatschap

Als lid van Klaver4you ben je onderdeel van ons netwerk, werk je samen met ons servicecentrum en alle leden en geniet je van de dienstverlening en services die door Klaver4you georganiseerd worden.

Klaver4you maakt in haar leden onderscheid tussen zorginstellingen en zelfstandigen (ZZP’ers). Beide treden eerst toe als aspirant-lid. Het aspirant-lidmaatschap, dat maximaal een jaar duurt, geeft de zorgaanbieder de tijd om te gaan voldoen aan de volwaarden voor het lidmaatschap bij Klaver4you. Als aspirant-lid van de coöperatie maak je in beperkte mate al gebruik van onze dienstverlening en netwerk. Je kunt echter nog geen gebruik maken van het onderaannemerschap bij Klaver4you.

Voor zorginstellingen en zelfstandigen gelden respectievelijk de volgende eisen voor toetreding bij Klaver4you:

eisen lidmaatschap zorginstelling

eisen lidmaatschap zelfstandige (ZZP'er)

De zorgaanbieder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In deze inschrijving blijkt dat zij een zorgbedrijf uitoefent als zorgaanbieder in de zin van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dan de Wet Langdurige Zorg, dan wel als jeugdhulpaanbieder in de zin van de Jeugdwet.

De zorgaanbieder werkt met professionals in loondienst die in het bezit zijn van de juiste diploma’s dan wel certificaten voor het uitoefenen van de dienstverlening/ activiteiten als opgenomen in de registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

De zorgaanbieder voldoet aan alle landelijke en regionale kwaliteitseisen behorende bij een professionele uitoefening van de dienstverlening/ activiteiten als opgenomen in de registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

De zorgaanbieder werkt met een volledig geïmplementeerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het systeem wordt periodiek gecontroleerd en gecertificeerd door een geaccrediteerde auditeur;

De zorgaanbieder werkt met een volledig geïmplementeerd cliëntvolgsysteem. In dit systeem wordt de volledige zorgadministratie van het cliëntenbestand gefaciliteerd. Zorgaanbieder kan hiervoor het cliëntvolgsysteem van Klaver4you gebruiken. Indien de aanbieder een eigen cliëntvolgsysteem gebruikt, dan biedt deze voldoende mogelijkheden tot koppeling dan wel afstemming met het Servicecentrum van Klaver4you;

De zorgaanbieder geeft blijk van transparantie. De zorgaanbieder biedt Klaver4you de gelegenheid minimaal eenmaal per 2 jaar een bezoek te brengen aan de zorglocatie. Daarnaast vindt regelmatig contact en afstemming plaats met het servicecentrum van Klaver4you, over het lidmaatschap, de algehele dienstverlening en de administratieve organisatie.

De ZZP’er is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In deze inschrijving blijkt dat zij een zorgbedrijf uitoefent als zorgaanbieder in de zin van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dan de Wet Langdurige Zorg, dan wel als jeugdhulpaanbieder in de zin van de Jeugdwet.

De ZZP’er is in het bezit zijn van de juiste diploma’s dan wel certificaten voor het uitoefenen van de dienstverlening/ activiteiten als opgenomen in de registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

De ZZP’er voldoet aan alle landelijke en regionale kwaliteitseisen behorende bij een professionele uitoefening van de dienstverlening/ activiteiten als opgenomen in de registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

De ZZP’er werkt met een volledig geïmplementeerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het systeem wordt periodiek gecontroleerd en gecertificeerd door een geaccrediteerde auditeur;

De ZZP’er werkt met een volledig geïmplementeerd cliëntvolgsysteem. In dit systeem wordt de volledige zorgadministratie van het cliëntenbestand gefaciliteerd. Zorgaanbieder kan hiervoor het cliëntvolgsysteem van Klaver4you gebruiken. Indien de aanbieder een eigen cliëntvolgsysteem gebruikt, dan biedt deze voldoende mogelijkheden tot koppeling dan wel afstemming met het Servicecentrum van Klaver4you;

De ZZP’er geeft blijk van transparantie. De zorgaanbieder biedt Klaver4you de gelegenheid minimaal eenmaal per 2 jaar een bezoek te brengen aan de zorglocatie, dan wel een voortgangsgesprek te voeren op een locatie van Klaver4you. Daarnaast vindt regelmatig contact en afstemming plaats met het servicecentrum van Klaver4you, over het lidmaatschap, de algehele dienstverlening en de administratieve organisatie.

Kosten lidmaatschap

Voor het lidmaatschap bij Klaver4you wordt entreegeld gevraagd. Dit bedrag is een eenmalige investering in de coöperatie.

Gedurende het lidmaatschap bij Klaver4you wordt geen contributie gevraagd. Om onze dienstverlening te kunnen bekostigen vragen wij enkel een kleine percentuele inhouding op de zorggelden die voortvloeien uit de zorgdeclaraties van cliënten die zijn aangemeld bij Klaver4you. Deze percentuele inhouding wordt periodiek geëvalueerd met een externe accountant, en indien mogelijk verder verlaagd. De inhouding op de zorggelden bedraagt 10% (d.d. 01-2023).