Aansluiten bij Klaver4you

Aansluiten?

Met de huidige aangesloten zorgaanbieders heeft Klaver4you een rijk en volledig ledenbestand die aansluit bij onze visie, werkwijze en werkgebied. In principe worden daarom ook geen nieuwe leden aangenomen. Enkel zorgaanbieders die aan kunnen tonen dat zij een uniek en aanvullend zorgaanbod dan wel zorginitiatief hebben, kunnen in aanmerking komen voor een lidmaatschap bij de coöperatie.

Zou je graag willen aansluiten en ben je van mening dat jouw zorginitiatief een unieke aanvulling is voor de coöperatie? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Lidmaatschap

Als lid van Klaver4you ben je onderdeel van ons netwerk, werk je samen met ons servicecentrum en alle leden en geniet je van de dienstverlening en services die door Klaver4you georganiseerd worden.

Klaver4you maakt in haar leden onderscheid tussen zorginstellingen en zelfstandigen (ZZP’ers). Zorginstellingen treden eerst toe als aspirant-lid. Het aspirant-lidmaatschap, dat maximaal een jaar duurt, geeft de zorginstelling de tijd om te gaan voldoen aan de volwaarden voor het lidmaatschap bij Klaver4you. Als aspirant-lid van de coöperatie maak je in beperkte mate al gebruik van onze dienstverlening en netwerk.
ZZP’ers in de zorg treden gelijk toe als lid (ZZP). Zij laten bij toetreding al zien dat zij voldoen aan de eisen die Klaver4you stelt aan ZZP-leden.

Voor zorginstellingen en zelfstandigen gelden respectievelijk de volgende eisen voor toetreding bij Klaver4you:

eisen lidmaatschap zorginstelling

eisen lidmaatschap zelfstandige (ZZP'er)

De zorgaanbieder is aangesloten bij een erkend kwaliteitssysteem in de zorgsector, en kan aantonen aan de kwaliteitseisen voortvloeiend uit dit systeem te voldoen, middels een geldig kwaliteitscertificaat. Voorbeelden van erkende kwaliteitssystemen zijn ISO 9001:2015 of het keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen.

De zorgaanbieder heeft een volledig functionerend cliëntvolgsysteem aangeschaft en geïmplementeerd in de organisatie. In dit systeem wordt de zorgadministratie van het volledige cliëntenbestand gefaciliteerd. Het cliëntvolgsysteem biedt mogelijkheden tot koppeling cq afstemming met het servicecentrum van Klaver4you. Voorbeelden van dergelijke cliëntvolgsystemen zijn Qurentis, ONS (Nedap) en Zilliz.

De zorgaanbieder geeft blijk van transparantie. De zorgaanbieder biedt Klaver4you de gelegenheid minimaal eenmaal per jaar een bezoek te brengen aan de zorglocatie. Daarnaast vindt regelmatig contact en afstemming plaats met het servicecentrum van Klaver4you, over het lidmaatschap, de algehele dienstverlening en de administratieve organisatie.

De zelfstandige heeft één of meerdere gecertificeerde opleidingen genoten, relevant voor het zorgaanbod dat geleverd wordt. Hiervan is ten minste één opleiding van niveau MBO 3/ 4, HBO of hoger. De zelfstandige draagt zorg voor regelmatige bijscholing in de vorm van opleidingen, trainingen of cursussen. Dit met het doel om het zorgaanbod actueel en van kwalitatief hoog niveau te houden.

De zorgaanbieder heeft een functionerend cliëntvolgsysteem aangeschaft en geïmplementeerd of maakt aantoonbaar gebruik van een eigen professioneel zorgadministratief proces. Het cliëntvolgsysteem of de interne administratieve organisatie is akkoord bevonden door Klaver4you en biedt mogelijkheden tot koppeling cq afstemming met het servicecentrum van Klaver4you.

De zelfstandige geeft blijk van transparantie. De zelfstandige biedt Klaver4you de gelegenheid minimaal eenmaal per jaar een bezoek te brengen aan de zorglocatie, dan wel e.e.a te bekijken en bespreken vanuit het kantoor van Klaver4you. Daarnaast vindt regelmatig contact en afstemming plaats met het servicecentrum van Klaver4you, over het lidmaatschap, de algehele dienstverlening en de administratieve organisatie.

eisen lidmaatschap zorginstelling

De zorgaanbieder is aangesloten bij een erkend kwaliteitssysteem in de zorgsector, en kan aantonen aan de kwaliteitseisen voortvloeiend uit dit systeem te voldoen, middels een geldig kwaliteitscertificaat. Voorbeelden van erkende kwaliteitssystemen zijn ISO 9001:2015 of het keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen.

De zorgaanbieder heeft een volledig functionerend cliëntvolgsysteem aangeschaft en geïmplementeerd in de organisatie. In dit systeem wordt de zorgadministratie van het volledige cliëntenbestand gefaciliteerd. Het cliëntvolgsysteem biedt mogelijkheden tot koppeling cq afstemming met het servicecentrum van Klaver4you. Voorbeelden van dergelijke cliëntvolgsystemen zijn Qurentis, ONS (Nedap) en Zilliz.

De zorgaanbieder geeft blijk van transparantie. De zorgaanbieder biedt Klaver4you de gelegenheid minimaal eenmaal per jaar een bezoek te brengen aan de zorglocatie. Daarnaast vindt regelmatig contact en afstemming plaats met het servicecentrum van Klaver4you, over het lidmaatschap, de algehele dienstverlening en de administratieve organisatie.

eisen lidmaatschap zelfstandige (ZZP'er)

De zelfstandige heeft één of meerdere gecertificeerde opleidingen genoten, relevant voor het zorgaanbod dat geleverd wordt. Hiervan is ten minste één opleiding van niveau MBO 3/ 4, HBO of hoger. De zelfstandige draagt zorg voor regelmatige bijscholing in de vorm van opleidingen, trainingen of cursussen. Dit met het doel om het zorgaanbod actueel en van kwalitatief hoog niveau te houden.

De zorgaanbieder heeft een functionerend cliëntvolgsysteem aangeschaft en geïmplementeerd of maakt aantoonbaar gebruik van een eigen professioneel zorgadministratief proces. Het cliëntvolgsysteem of de interne administratieve organisatie is akkoord bevonden door Klaver4you en biedt mogelijkheden tot koppeling cq afstemming met het servicecentrum van Klaver4you.

De zelfstandige geeft blijk van transparantie. De zelfstandige biedt Klaver4you de gelegenheid minimaal eenmaal per jaar een bezoek te brengen aan de zorglocatie, dan wel e.e.a te bekijken en bespreken vanuit het kantoor van Klaver4you. Daarnaast vindt regelmatig contact en afstemming plaats met het servicecentrum van Klaver4you, over het lidmaatschap, de algehele dienstverlening en de administratieve organisatie.

Kosten lidmaatschap

Voor het lidmaatschap bij Klaver4you wordt entreegeld gevraagd. Dit bedrag is een eenmalige investering in de coöperatie.

Gedurende het lidmaatschap bij Klaver4you wordt geen contributie gevraagd. Om onze dienstverlening te kunnen bekostigen vragen wij enkel een kleine percentuele inhouding op de zorggelden die voortvloeien uit de zorgdeclaraties van cliënten die zijn aangemeld bij Klaver4you. Deze percentuele inhouding wordt periodiek geëvalueerd met een externe accountant, en indien mogelijk verder verlaagd. De inhouding op de zorggelden bedraagt 10% (d.d. 2021).