De Kleine Vos

Wie?    Evert Overweg
Wat?    Zorgboerderij
Waar?  Kampen

 

Zorgboerderij ‘de Kleine Vos’ richt zich op jongeren met een vorm van autisme KleineVosLogoen/ of ADHD in de leeftijd van 5 tot 20 jaar. De boerderij is gelegen op het prachtige Kampereiland en is goed te bereiken met openbaar vervoer.

Welke zorg bieden we?
  • Dagbesteding
  • Logeeropvang
  • Begeleid wonen
Aan wie?
Leeftijd           kinderen, jongeren, jongvolwassenen
Grondslag      GZ en GGZ

 

We vinden het belangrijk dat logees zoveel mogelijk met dezelfde, vertrouwde mensen omgaan. zowel de begeleiders als de kinderen die ze ontmoeten. Daarom werken we met een klein team vaste begeleiders wat aangevuld wordt met stagiaires.

Onze visie berust op een christelijke levensovertuiging, iedereen is welkom. We verwachten van gasten dat zij onze waarden en normen respecteren.

Wij kiezen voor kleinschalige opvang. Voor logees is het logeren overzichtelijk en het biedt ons als team de mogelijkheid om voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven. We willen een huiselijke sfeer bieden met duidelijke structuur en regels. Met de aanwezige jongeren maken we voor iedere dag een programma. Zo wordt het verblijf op de zorgboerderij voorspelbaar en overzichtelijk.

Wij zijn ons ervan bewust dat het voor ouders fijn is om te weten hoe bijvoorbeeld het logeren verloopt. Daarom hechten we veel waarde aan goed overleg met ouders. Dit kan door middel van mailen, maar ook bellen of langs komen is altijd mogelijk.

In principe is er op zaterdag de mogelijkheid voor kinderen om deel te nemen aan een activiteit buiten de boerderij zoals zwemmen, naar een (overdekte) speeltuin of het bos. Voor degenen die liever op de boerderij blijven is er ook genoeg te doen!

 

Contactgegevens:
Adres             Rechterveldweg 1, 8267 AL Kampen
Telefoon        038-3388538, 06-50503872
E-mail             info@dekleinevos.nl