ZeS op maat

Wie?     Pieter Bas Veen
Wat?    Zorginstelling
Waar?  Zwolle

 

ZeS op maat is een zorginstelling voor ambulante dienstverlening. Wij komenZeSLogo bij mensen thuis om samen met hen te werken aan de doelen die ze zelf gesteld hebben. Dat is waar ZeS voor staat: Zelfstandig en Samen. 

 

Welke zorg bieden we?

  • Individuele begeleiding
  • Gezinsbegeleiding
  • Begeleid wonen
Aan wie?
Leeftijd           jongeren, volwassenen en ouderen
Grondslag      GZ en GGZ

I
nformatie over de zorg

De begeleiding kan bestaan uit gesprekken, maar is vaak ook heel praktisch van aard. Dit hangt af van de hulpvraag van de cliënt. Deze hulpvraag en de gestelde doelen zijn leidend in het begeleidingsproces.
Naast het leveren van kwalitatief goede en passende zorg voor onze cliënten, vinden wij het ook belangrijk dat zorg betaalbaar blijft. Door de structuur van onze ‘platte’ organisatie en onze efficiënte manier van werken worden overheadkosten laag gehouden terwijl de kwaliteit van zorg hoog blijft.

ZeS op maat wil mensen ondersteuning op maat bieden. Eerst wordt gebouwd aan een vertrouwensband om zo het traject dat samen met de cliënt is uitgezet af te leggen. Vertrouwen in elkaar is bij ZeS op maat gebaseerd op eerlijkheid, integriteit en transparantie. Dit kan alleen als er duidelijk en helder met elkaar wordt gecommuniceerd. We sluiten aan bij het niveau van de cliënt. Hulpvragen en doelstellingen worden verwerkt in het ‘Plan ZeS’ (zorgplan), dat het traject inzichtelijk zal maken en houden.

Onze missie is de hulpverlening zo aanbieden dat deze aansluit bij de hulpvraag. De begeleider zal samen met de cliënt alles in staat stellen om het proces van ondersteuning tot een succes te maken. Men zal dus creatief en inventief bezig moeten zijn. De doelstelling van ZeS op maat is het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg op maat, ongeacht de problematiek, leeftijd of diagnose.

Contactgegevens:
Adres             Brink 10e, 8021 AP Zwolle
Telefoon        038-3375796
E-mail            info@zesopmaat.nl