S-Zorgt

Wie?     Serdar Pas
Wat?    Zorginstelling
Waar?  Zwolle

 

S-Zorgt verleent zorg op maat. S-Zorgt biedt een groot aanbod van diensten en S-ZorgtLogoproducten die bijdragen aan de kwaliteit van leven. S-Zorgt is multicultureel concept; wij bieden zorg in meerdere talen en houden rekening met verschillende culturen.

Welke zorg bieden we?
  • Individuele begeleiding
  • Persoonlijke verzorging
  • Huishoudelijke hulp
Aan wie?
Leeftijd           Jongeren, volwassenen en ouderen
Grondslag      GZ en GGZ
(voornamelijk gericht op de Turkse gemeenschap)

 

Over S-Zorgt
S-Zorgt is in 2013 opgericht door Serdar Pas. Zijn initiatief had ten doel, om zorg te bieden aan voornamelijk Turkse cliënten. Inmiddels is deze dienstverlening uitgebreid voor zorg aan mensen met een migratie achtergrond. Bij de opstart van S-Zorgt is begonnen met het aanbieden van alleen ambulante begeleiding. Inmiddels is het dienstenpakket uitgebreid met woonbegeleiding, begeleiding aan mensen met een vluchtelingenstatus, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Daarnaast adviseert S-Zorgt gemeentelijke instellingen en zorgdienstverleners met de opzet en implementatie van multicultureel zorg en ondersteuning.

Uw zelfredzaamheid is ons uitgangspunt!
S-Zorgt biedt begeleiding en ondersteuning aan zorgbehoevenden bij langdurige ziekte, een beperking of ouderdom. Tot deze zorg behoren voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, verbetering van levensomstandigheden, maar ook maatschappelijke dienstverlening. S-Zorgt ondersteunt bij deelname aan het maatschappelijke verkeer; zodat hulpvragers met een beperking, een chronisch psychisch probleem of met psychosociale moeilijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. S-Zorgt wil de eigen kracht van mensen – en hun netwerk – stimuleren en kijkt daarbij nadrukkelijk naar individuele situaties en mogelijkheden. Uw zelfredzaamheid blijft het uitgangspunt!

Missie
S-Zorgt verleent zorg en ondersteuning op maat voor mensen met een migratie achtergrond en voor mensen met een vluchtelingenstatus. S-Zorgt richt zich daarbij op de kwaliteit- en zelfredzaamheid van leven. De dienstverlening die S-Zorgt aanbiedt betreft ambulante begeleiding, woonbegeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging. S-Zorgt adviseert gemeentelijke instellingen en zorgdienstverleners met de opzet en implementatie van multicultureel zorg en ondersteuning.

Visie
Diverse instellingen en organisaties maken veel en onnodige kosten doordat zij in de omgang met cliënten met een migratie achtergrond dan wel met mensen met een vluchtelingenstatus, verschillende taal- en cultuurbarrières ondervinden. S-Zorgt kan haar dienstverlening volgens eigen ontwikkelde methodiek cultuurspecifiek en in de eigen taal toepassen waardoor S-Zorgt de zorg en ondersteuning aan zorgbehoevenden sneller en effectiever kan verlenen. Hiermee vervallen onder meer de extra kosten die nodig zijn voor het inzetten van tolken en het voorkomt dat zorg en/of ondersteuningstrajecten onnodig lang doorlopen.

Contactgegevens:
Adres             Rijnlaan 25A, 8032 JZ Zwolle
Telefoon       0640828425
E-mail          info@s-zorgt.nl