Organisatie

Wij ondersteunen zorgaanbieders, zodat zij maatwerk kunnen bieden aan hun cliënten en er nooit een “nee” verkocht hoeft te worden. Door samenwerking, ondersteuning en vertegenwoordiging te bieden, bouwt Klaver4you mee aan een samenleving waarin iedereen kan participeren en mee kan doen op een manier die bij hem past.

geschiedenis

Zorgcoöperatie Klaver4you is in januari 2012 opgericht door vier kleinschalige zorgaanbieders in Zwolle. Zij besloten de handen ineen te slaan, om mensen met een zorgvraag nog beter van dienst te kunnen zijn. Door als kleine zorgaanbieders samen te werken werd een groot zorgaanbod mogelijk, zonder de kracht van kleinschaligheid en maatwerk op locatie te verliezen.
Later werd voorbereiding op de grootschalige transitie en transformatie in de zorg ook een belangrijk aandachtspunt van Klaver4you. Door centrale inkoop en vertegenwoordiging, en het bieden van efficiënte oplossingen, ondersteunt Klaver4you kleinschalige zorgaanbieders in de hectische en veranderlijke zorgwereld.

In de afgelopen jaren is Klaver4you gegroeid van een kleinschalige samenwerking tussen zorgaanbieders tot een aldoor groeiende zorgcoöperatie met een gevarieerde groep van (aspirant-)leden.

missie en visie

Klaver4you richt zich op flexibele en cliëntgerichte zorg. Door intensief samen te werken met onze zorgaanbieders is voor vrijwel elke zorgvrager een geschikte plek op een van de zorginstellingen te vinden. Om zeker te zijn dat de zorg van de zorgaanbieders van kwaliteit is werken zij allen vanuit een gecertificeerd kwaliteitssysteem, met de daaruit voortvloeiende randvoorwaarden.

Wij ondersteunen zorgaanbieders, zodat zij maatwerk kunnen bieden aan hun cliënten en er nooit een “nee” verkocht hoeft te worden. Door samenwerking, ondersteuning en vertegenwoordiging te bieden, bouwt Klaver4you mee aan een samenleving waarin iedereen kan participeren en mee kan doen op een manier die bij hem past.

Klaver4you heeft geen winstoogmerk. Wij zijn hier om een dienst te leveren ter ondersteuning van de cliënt, net als de zorgaanbieder. Geldstromen die via Klaver4you lopen vloeien dan ook altijd zoveel mogelijk weer terug naar de zorg, waar het behoort.

Governancecode Zorg

Klaver4you werkt volgens de Governancecode Zorg. Informatie over de code vindt u hier.