Liberta Care

Wie?    Mieke Elzenga
Wat?    Gespecialiseerde begeleiding aan (voormalig) vluchtelingen

Waar?  Zwolle

Liberta Care is een kleinschalig zorginitiatief voor begeleiding en leer-werktrajecten aan (voormalig) vluchtelingen. Vanaf juli 2017 start Liberta Care met een pilot beschermd wonen voor deze doelgroep, in Zwolle.

Welke zorg bieden we?
  • Individuele Begeleiding
  • Leer-werktrajecten
Aan wie?
Leeftijd           Jongeren en (jong)volwassenen
Grondslag      GGZ/ GZ
 
I
nformatie over de zorg

Stichting Liberta Care biedt vanaf juli 2017, in een pilot, beschermd wonen met woonbegeleiding aan, aan voormalig AMV-ers (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen, vnl. uit Eritrea, geplaatst door voogdijorganisatie NIDOS) 18+ in Zwolle. .

Dit combineren we met een VIP ( Vluchtelingen Informatiepunt) waarin we informatie & advies bieden met betrekking tot integratie, gezinshereniging, het vinden van een geschikte opleiding & passend werk.  Dit voor jongeren en gezinnen die nu zelfstandig wonen en die meer begeleiding nodig hebben dan Vluchtelingenwerk kan bieden. Dit doen we ook i.s.m. de SWT’s (Sociale Wijkteams) ISK (Internationale Schakelklas) Vitree, NIDOS, en anderen.

We bieden binnenkort leer-werk trajecten in de sectoren ‘groen’, VAP (verwerking agrarische producten’, horeca, techniek, detailhandel, zorg en welzijn. We hebben daarin dan plaats voor deelnemers en stagiaires van div. opleidingen.

Vooralsnog doen we dit voor vluchtelingen, we gaan dit tevens aanbieden aan Nederlandse jongeren, die uit een intramurale setting komen en niet voldoende hebben aan enkele uren ambulante begeleiding per week.

Contactgegevens:
Adres Zwolle          Regelandisstraat 13, 8022 BN Zwolle
Telefoon                  0031 6 41263019